Онлайн определител

LivingNature
LivingNature е лицензирана туроператорска фирма, собственост на БДЗП (сертификат №05244/28.01.2005). Всички приходи от нея се реинвестират в природозащитни дейности и в полза на нестопанските дейности, залегнали в мисията на БДЗП.  

 

LivingNature предлага разнообразни пътешествия и специализирани обучения, сред които  турове за наблюдение на птици и диви животни в естествената им среда, специализирани фотографски турове , природо-познавателни турове, планински и приключенски туризъм; екскурзии, които са комбинация от природни, исторически и културни забележителности; обучения по wildlife фотография;  обучения с природо-познавателна насоченост за деца.

 

LivingNature е логичното продължение на страстта на хората в БДЗП към природата и нейното опазване. Ние искрено вярваме, че натрупаните знания, безценният опит и съкровените преживявания не бива да бъдат забравени, а точно обратното. Ние искаме да ги споделим, и то не само с нашите близки, приятели и поддръжници, а с много по-широк кръг от хора - всички, които обичат природата и биха приели опазването й за своя лична кауза.

 

Всички приходи от туристическата дейност на LivingNature се използват за подпомагане на природозащитните дейности на БДЗП.