Онлайн определител

Регистрирай се!

Членството в БДЗП важи 12 месеца и е на стойност 10 лв.(индивидуално); 15 лв. (семейно); 7 лв. (младежи). 

 

Благодарим ви за подкрепата!

Изберете тип на своя акаунт

Ако предпочитате да станете член на БДЗП като ни изпратите попълнен
талон с вашите данни, моля свалете талона за членство, който се намира
малко по-долу на тази страница.

 

Процедура за приемане на нови членове

За да станете нов член е необходимо да попълните талон за членство и да платите членския си внос. След това заявката ви ще бъде одобрена от изпълнителния директор на БДЗП. Ще бъдете уведомен за това и ще получите  членската си карта за съответната година по пощата.
 

Изпълнителният директор има право да откаже прием на членове, ако прецени, че с предишна или настояща дейност противоречи на целите и задачите. Отказът за приемане на член може да бъде обжалван пред Управителния съвет.

 

Защита на лични данни
Ние използваме Вашите лични данни за целите на този Уеб сайт, да обработим Вашата регистрация за член, дарител или доброволец на БДЗП – организация в обществена полза. Обемът на събираната информация е минимално възможният с оглед на целите, за които личните данни се използват.
Ако сте на възраст под 18 години, Вие трябва да получите разрешението на Вашия родител или настойник, преди да си регистрирате акаунт.

 

 

Какви лични данни събираме?
Личните данни, които ние събираме от Вас включват – Вашето име*, данни за контакт (адрес)*, имейл адрес*, дата на раждане*, телефонен номер, интереси и друга информация, които Вие ни предоставите, когато си регистрирате профил на нашия сайт и направите своя акаунт.
(Информацията отбелязана с * е задължителна за регистрация).

 

Как използваме Вашите лични данни?
Ние използваме Вашите данни, за да ви позволим да се възползвате от предлаганите функции на Уеб сайта; да обработим Вашата регистрация; да ви осигурим информацията, която желаете или сте съгласни да получавате; да се свързваме с Вас във връзка с употребата Ви на Уеб сайта; за да изпълняваме други цели, които бихме могли да Ви разкрием при предоставянето на Вашите данни или в други случаи, когато е налице правно основание за това.
С въвеждането на адреса на електронната си поща вие се съгласявате да получавате съобщения за кампании и дейности на БДЗП.

 

Всеки дарител има право по всяко време да: поиска заличаване на личните му данни, възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Искането за заличаване или възражението се извършва в писмена форма или по електронна поща. Когато се прави от пълномощник, към него се представя и нотариално заверено изрично пълномощно. В случаите, когато искането се изпраща по електронна поща служител на БДЗП извършва проверка с оглед потвърждаване автентичността на автора на изявлението.

 

Как споделяме Вашите данни?
БДЗП се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

 

Какви стъпки предприемаме, за да гарантираме сигурността на Вашите данни?
Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки с цел да подсигурим защитата и сигурността на Вашите данни. Въпреки това, имайте предвид, че никога сигурността на електронно прехвърляне или съхранение на данни не може да бъде 100% гарантирана.

Документи
http://bspb.org/bg/news/Da-sprem-mylchanieto-na-liderite-sys-zov-za-spasenie-na-prirodata.html
http://vrabcheta.bg/bg/polevi-opredelitel-na-ptitsite/p3.html
Стани член на БДЗП Направи дарение
За децата

Запиши се за известия

Абонирайте се за електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашата поща