Онлайн определител

Жива земя

За кампания Жива земя

Земеделската политика на ЕС води до негативни промени в климата на Земята и нейната природа, унищожава дивите животни, вреди на здравето на хората и работи в ущърб на малките и средни селскостопански производители, както и на селските общности. 
 

Основният двигател на тази система е Общата селскостопанска политика (ОСП) – една от най-старите, най-влиятелните, най-оспорваните и най-скъпи политики на Европейския съюз.
 

Затова нека я поправим заедно– нека се чуе общият ни глас по въпроса за бъдещето на земеделието!

Европейската комисия наскоро започна мащабна публична консултация по въпроса за бъдещето на Общата селскостопанска политика, която ще продължи до 2 май 2017 г.

Изключително важно е колкото се може повече организации и хора от възможно най-широк кръг от сектори и държави да се възползват от златната възможност да се чуе гласът им. 
 

По-добрата селскостопанска система в Европа би била не само по-устойчива, но и по-здравословна и справедлива спрямо всички – тя ще бъде от истинска полза едновременно за хората, включително за земеделските стопани, и за природата, като ще подсигури нашето бъдеще в краткосрочен и дългосрочен план.
 

ОСП трябва да бъде:
 

  • Справедлива – за земеделските стопани и за селските общности.
  • Устойчива спрямо околната среда – за чист въздух и вода, здрава почва и процъфтяващ растителен и животински свят. 
  • Здравословна – за добра храна и добро физическо състояние.
  • Глобално отговорна – за устойчивото развитие и климата на планетата ни.