Онлайн определител

Завършени проекти

© Ben Hall (rspb-images.com) © Ben Hall (rspb-images.com)

Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път

Цел и задачи Целта на проекта е да приложи спешни конкретни природозащитни действия в местата за зимуване и престой на феноскандинавската популация на малката белочела гъска (LWfG) в...Прочети още

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие в селските райони

Цел на проекта Целта на проекта е да свърже запазването на биоразнообразието и развитието на селските райони в териториите с висока природна стойност чрез устойчиви пазарни механизми и...Прочети още