Онлайн определител

Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция


сн. Franz Robiller

Кратко заглавие: „Помощ за египетския лешояд”

Цел на проекта: Предотвратяване изчезването на египетския лешояд в България и Гърция.

Продължителност: Проектът е с продължителност 5 години (01.10.2011 - 31.12.2016).

 

Целеви райони

27 Натура 2000 зони (12 в България и 15 в Гърция): ПРОВАДИЙСКО-РОЯКСКО ПЛАТО; ЛОМОВЕТЕ; КАМЧИЙСКА ЛАНИНА; КОТЛЕНСКА ПЛАНИНА; ДОБРОСТАН; МАДЖАРОВО; СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ; КРУМОВИЦА; МОСТ АРДА; БЯЛА РЕКА; САКАР; ЯЗОВИР ИВАЙЛОВГРАД; DASOS DADIAS-SOUFLI; NOTIO DASIKO SYMPLEGMA EVROU; OREINOS EVROS-KOILADA DEREIOU; KOILADA FILIOURI; KOILADA KOMPSATOU; KENTRIKI RODOPI KAI KOILADA NESTOU; ORI TZENA-PINOVO; ORI ORLIAKAS KAI TSOURGIAKAS; ANTICHASIA ORI KAI METEORA; KORYFES OROYS KOZIAKA; ORI PARAMYTHIAS, STENA KALAMA STENA ACHERONTA; ORI TSAMANTA, FILIATON, FARMAKOVOUNI, MEGALI RACHI; OROS TYMFI (GAMILA; OROS DOUSKON, ORAIOKASTRO, DASOS MEROPIS, KOILADA GORMOU, LIMNI DELVINAKIOU; KENTRIKO ZAGORI KAI ANATOLIKO TMIMA OROUS MITSIKELI.

 Партньори

Проектът обединява 4 партньора от 3 страни: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Гръцко орнитологично дружество (HOS), WWF Гърция, Кралско дружество за защита на птиците (RSPB). БДЗП е водеща организация.

Дейности

 

 • Проучване върху причините за провал при гнезденето или понижен гнездови успех при популацията на Балканите;
 • Проучване на нови гнездови територии, места за временно пребиваване, миграционните пътища и местата за зимуване на вида, чрез сателитно проследяване на индивиди;
 • Повишаване познанията за факторите, оказващи смъртоносно влияние върху популацията на Балканите, с акцент върху използването на отрови в миналото и настоящето; осигуряване на безопасна храна за млади, подрастващи и размножаващи се индивиди;
 • Разработване на план за действие на вида в Гърция;
 • Проучване предпочитанията на вида към характеристиките на местообитаията, относителното изобилие на хранителни ресурси и повишаване познанията за хранителния му спектър по време на размножителния период; въвеждане на мерки за повишаване на гнездовия успех, чрез намаляване на безпокойството и заплахите по време на гнездене;
 • Идентифициране и обезопасяване на потенциално опасната електропранесна мрежа за вида в целевите райони по проекта в България и Гърция;
 • Организиране на мрежа от поддръжници: увеличаване подкрепата на местните общности при опазването на египетския лешояд; създаване на мрежа от поддръжници против използването на отрови; промотиране на агроекологични мерки и ползите от тях за земеделските стопани във връзка с опазването на египетския лешояд; укрепване на мрежа от експерти по вида;
 • Принос към изграждането на национален капацитет за борба с престъпления срещу диви птици.

 

Очаквани резултати


Всички очаквани резултати по проекта са във връзка с намаляване на основните заплахи за египетския лешояд в България и Гърция:

 • Повишаване на познанията за факторите, оказващи смъртоносно влияние върху балканската популация;
 • Повишаване на познанията за гнездовите територии, местата за временно пребиваване, миграционните пътища и зимовищата на балканската популация;
 • Намаляване на заплахата върху вида, свързана с използването на отрови в проектните Натура 2000 зони;
 • Осигуряване на регулярно подхранване с безопасна храна на млади, подрастващи и размножанващи се индивиди;
 • Подобряване на гнездовия успех;
 • Ограничаване на безпокойството и незаконното преследване на вида;
 • Осъществени тестови механизми за предотвратяване на престъпления срещу природата, в частност египетския лешояд;
 • Ограничаване смъртността, причинена от токов удар;
 • Ясно заявена подкрепа от ключовите местни общности при опазването на египетския лешояд;
 • Публикуване на Национален план за действие за вида в Гръция;
 • Изградена и разширена международна мрежа от местни поддръжници и партньори по продължение на миграционните пътища на размножаващата се популация египетския лешояди от Балканския полуостров.

 

Финансиране

Общият бюджет на проекта е 2 625 742 евро. Финансирането се осъществява по програмата LIFE+ на Европейската комисия и от Фондация „Левентис”.

 

Уебсайт на проекта

Снимки