Онлайн определител

Земя на орли и замъци: пилотен модел за устойчив туризъм по Адриатическото крайбрежие на Албания


© Мирян Топи


Име на проекта: „Земя на орли и замъци: пилотен модел за устойчив туризъм по Адриатическото крайбрежие на Албания“

Кратко  име  на проекта: Земя на орли и замъци

Проектен номер: 62721

Основна цел на проекта: Създаване на модел за развитие на природосъобразен туризъм, съгласуван с интересите на местната общност в три от осемте Ключови места за биоразнообразието по Адриатическото крайбрежие на Албания в югозападната част на Балканския полуостров.

Продължителност: 36 (трийсет и шест) месеца от 01.07.2013 до 30.06.2016г.

Целеви райони: Три ключови за биоразнообразието места по Адриатическото крайбрежие на Албания: (1) лагуната на Нарта и околността; (2) заливът на Вльора, полуостров Караборун и планината Сика; (3) районът на Бутринт.

Партньори: Албанското дружество за опазване на природата (PPNEA) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Дейности:

БДЗП трябва да оказва съдействие при изпълнението на следните дейности:

1.    Проучване на биоразнообразието за извеждане на емблематични характеристики за всяка поректозона;
2.    Създаване на списък от интерпретативни теми при консултирането и активната подкрепа на местните общности;
3.    Създаване на марка местен туристически продукт;
4.    Организиране на обучение за местни предприемачи;
5.    Организиране на посещение в България на представители на местните власти и общности от проектозоните в Албания;
6.    Създаване на система за мониторинг на въздействието на развитието на природосъобразен туризъм.

БДЗП е водеща организация при изпълнението на дейностите 1, 2, 3 и 5.

Очаквани резултати:

  • Създаване на солидна научна основа за информиранa намеса за опазване на околната среда;

 

  • Насърчаване на устойчиви механизми за поддържане на икономически перспективен местен поминък;

 

  • Създаване на право на собственост върху резултатите от проекта, за да се гарантира тяхната устойчивост в дългосрочен план;

 

  • Подобряване на информираността относно значението на опазването на околната среда и изграждане на местен капацитет за ефективното й опазване и управление.


Финансиране: 248,623 US$, осигурени от Международната фондация за опазване на природата в рамките на програмата CEPF. Бюджетът за изпълнение на дейностите по проекта от страна на БДЗП е US$ 120,499.6.

Уебсайт на проекта

 

Снимки
Документи