Онлайн определител

План за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път


© Хавиер Елориага

Име на проекта: План за действие за опазване на Балканската и Централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път

Кратко име: План за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път (FAP)

Код на проекта: SSFA/CMSAD/2014/005

Основна цел на проекта: Взаимодействиемежду Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU) и LIFE + проекта „Помощ за египетския лешояд“ на БДЗП по отношение разработване на план за действие по миграционния път на балканската популация на египетския лешояд, чрез разширяване на обхвата на плана и включване на Централно-азиатската популация, която частично споделя същия миграционен път.

Продължителност: От 25-ти Март 2014 до 30 септември 2015г.

Обхват: Близкия Изток, Африка и Централна Азия

Бенефициент: БДЗП

Дейности:

  • Да се планира, организира и проведе семинар между 5 и 8 Юли 2015 за разработване на плана за действие (FAP);
  • Да се организират пътуването и настаняването на 20 участника от Близкия Изток, Африка и Централна Азия за присъствието им на FAP семинара;
  • Създаване на проектоплан, обсъждането му, нанасянето на окончателни корекции и допълнения и създаване на крайна версия на план за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път и превеждането му на арабски и/или френски език.


Очаквани резултати:

  • Един добре планиран, организиран и удостоен с присъствие семинар с успешно развит и усъвършенстван план за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път;
  • Цялостен и завършен план за действие за опазване на египетския лешояд по миграционния му път, включително налични версии на арабски и/или френски език.


Финансиране: Максимална сума от 35 000U SD, предоставени от UNEP/CMS Raptors MoU.
 

Уебсайт на проекта