Онлайн определител

Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите
Име на проекта: „Модерната природозащита: съвременни комуникации в подкрепа на науката на гражданите“
 

Цел на проекта: Основната цел на проекта е създаване на модел за модерна природозащита, основана на науката на гражданите (citizen science), използваща средствата на съвременните комуникации, социални мрежи и технологии.  Мобилното приложение SmartBirds Pro за професионално събиране на полева биологична информация ще облекчи и ускори събирането на научни данни и техния анализ, и ще направи наблюдението на птици достъпно за много хора – учени, доброволци, граждани, както българи, така и чужденци, които ще ползват английската версия на приложението.
 

Продължителност: 01.05.2014 – 31.12.2014 г.
 

Дейности: Проектът цели създаването на нова професионална версия на разработеното преди две години смартфон приложене SmartBirds. То е първото в България и едно от малкото в света приложения за смартфони за определяне на птиците, като представя всички 269 птици, гнездящи в България. Приложението включва снимки на птици, карти с разпространението им в България и информация за това как изглеждат, с какво се хранят, какви местообитания предпочитат и къде могат да бъдат наблюдавани. Включена е и кратка информация за тяхното размножаване, периодите на миграция, природозащитния им статус и заплахите, които ги грозят. Електронният дневник позволява бързо и лесно записване на наблюдаваните птици, точно определяне на GPS координатите, автоматично въвеждане на данни за наблюдател, дата и час. Направените записи могат бързо да бъдат споделяни с приятели чрез електронна поща и социални мрежи.
 

Очаквани резултати:

 

  • създаване на професионална версия SmartBirds Pro -  приложение за смартфон или таблет, което позволява всеки наблюдател да записва детайлни данни за наблюдавани птици и да ги споделя, като по този начин допринася за набирането на данни, необходими на учените за анализ на състоянието на околната среда;
     
  • нова платформа за популяризиране и въвличане на гражданите в опазването на природата.
     

Финансиране: Мтел еко грант - ежегодна дарителска програма, която финансира безвъзмездно малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Тя се провежда, за да спомогне за опазването на околната среда и запазване биоразнобразието в българската природа.
 

За повече информация посетете: http://www.mtel.bg/priroda

Снимки