Онлайн определител

Търсенето на щъркела: науката на гражданите в действие
Име на проекта: Търсенето на щъркела: "науката на гражданите" в действие

 

Донор: Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014

 

Продължителност на проекта: 18 месеца (октомври 2014 – март 2016 г.)

 

Целеви райони: цялата страна

 

Целта на проекта е въвеждане и тестване на модела за участие на гражданите и по-специално на младите хора в научна дейност (citizen science) при 7-то Международно преброяване на белия щъркел в България. В проекта се използват средствата на съвременните комуникации и социалните мрежи, както и феномена на смартфоните за въвличане на младите хора в достъпна изследователска дейност с голям природозащитен и образователен ефект. От запазена територия, в която се допускат само учени и професионалисти, БДЗП отваря природозащитната наука към включване на обикновени хора. Чрез различни форми на съвременни комуникации и неформално образование се въвличат младежи в дейности, развиващи доброволчески умения и практически знания за работа на терен и събиране на научни данни.

 

Проектът цели също да допринесе за повишаване на обществената осведоменост и подкрепа за опазването на белия щъркел, като индикатор за състоянието на водите и качеството на земеделските земи. Ще се идентифицират също и заплахи за конкретни гнезда на бели щъркели и ще се вземат мерки за обезопасяването им. Проектът е насочен основно към децата и младежите в цялата страна, но ще бъде от полза и за учители и ръководители на младежки групи.

 

Белият щъркел е единствената голяма птица в Европа, гнездяща основно в населените места. Гнездата му са по комини, църкви, кули, електрически стълбове. Така той зависи в голяма степен от доброто отношение на хората. Бивайки символ на пролетта и новия живот, легендарен носител на бебета, щъркелът се ползва от любовта на хората.

 

Международното преброяване на белия щъркел се прави на всеки 10 години вече повече от 70 години. България участва от 70-те години на миналия век. През 2014 и 2015 се организира 7-мото преброяване, в което участват 40 страни от Европа, Северна Африка и Близкия Изток. Координатор за БДЗП. Дружеството планира да проведе широка кампания насочваща вниманието към проблемите на влажните зони и земеделските земи, които са основни местообитания на щъркелите. Настоящият проект е част от преброяването на всички щъркели в България. Той залага на активното участие на младите хора, ползващи електронни средства за комуникации и социални мрежи и ще осигури публичност и допълнителна обществена подкрепа за опазването на белия щъркел и неговите местообитания.

 

Всеки желаещ – от най-малките, до най-големите, може да се включи в голямото преброяване на белите щъркели в периода 15 юни – 15 юли 2015 г. и да въведе своите наблюдения на сайта на проекта www.shturkel.bg където е поместена лесна за попълване електронна бланка. Резултатите се обобщават автоматично и по всяко време можете да видите интерактивна карта с посетените и преброени щъркелови гнезда. В рамките на проекта ще бъде организиран и конкурс за най-много преброени щъркелови гнезда, за най-атрактивна снимка, за най-подробно изследване и за спасители на щъркелови гнезда. Очаквайте подробности на сайта на проекта.  

 

Уеб сайт на проекта

Снимки