Онлайн определител

Любопитно

Chris Gomersall
(rspb-images.com) Chris Gomersall
(rspb-images.com)

Най-бързото животно

Най-бързото живо същество на Земята е соколът скитник. Той се храни предимно с птици, които акакува във въздуха и при пикиране към жертвата със свити крила и капковидно тяло, може да развие скорост от 100 метра в секунда, или невероятните 360 км/час!


©  Сергей Дерелиев
(www.dereliev-
photography.com) © Сергей Дерелиев
(www.dereliev-
photography.com)

Да летиш заднешком

Всички знаем, че заднешком могат да хеликоптерите, по-наблюдателните са виждали това да правят и  някои пеперуди, а малцина знаят, че с тази удивителна способност са надарени и най-дребните птици на планетата – колибрите. Това не е случайно, повечето от тях се хранят с нектар, а това е възможно само ако можеш да „увиснеш” на едно място преди да пъхнеш човката и езика си в цвета на растението и да достигнеш до лакомството. А ако искаш да „пиеш” и от дълбоки фуниевидни цветове, трабва да можеш да даваш на заден.


Бойник 
© Ники Петков 
(www.NaturePhotos.eu) Бойник
© Ники Петков
(www.NaturePhotos.eu)

Смъртоносната ярка окраска

Всички знаят, че при много птици мъжките са по-пъстри и ярки от женските. И най-често на въпроса защо е така се отговаря неправилно – за да ги харесват женските. Истината е съвсем друга – мъжките са по-ярки, за да ги виждат първо тях хищниците и именно тях да изяждат. Когато хищникът изяде една мъжка птица, видът губи един индивид, а когато изяде една женска – заедно с нея загиват и яйцата и малките й. Хищникът и в двата случая получава едно и също, но разликата за вида е огромна!


© Ники Петков 
(www.NaturePhotos.eu) © Ники Петков
(www.NaturePhotos.eu)

От пиле мляко

Това е изразът за нещо невъзможно. Гълъбите обаче го опровергават, защото хранят малките си отначало именно с подобна на мляко жълтеникаво-бяла течност. Тя не е мляко, защото не се отделя от млечни жлези (птиците нямат такива), а от вътрешната покривка на гушата.


© Ники Петков 
(www.NaturePhotos.eu) © Ники Петков
(www.NaturePhotos.eu)

Най-острото зрение

Птиците заслужено се славят с изключително острото си зрение. Черношипата ветрушка прекрасно вижда мишка от близо километър разстояние! Това е не защото зрението й е като бинокъл, а защото „пикселите”, които различава, са изключително много (светочувствителните му клетки са до 1 500 000 спрямо около 200 000 при човека). Затова и окото на големия колкото кокошка мишелов има обем колкото това при човека.


сн. Wikipedia сн. Wikipedia

Да летиш в пълен мрак

Сродният с козодоите гуахаро, освен че единствен от тази група се храни с плодове, вместо с насекоми, обитава вътрешните части на пещери, където цари пълен мрак. Подобно на прилепите, гуахаро безпогрешно летят при тези условия с помощта на ултразвук, като поради честотата му от 7000 херца, той се възприема и от човешкото ухо.


Козодой
© Grahame Madge (rspb-images.com) Козодой
© Grahame Madge (rspb-images.com)

Птици, спящи „зимен сън”

Някои козодои, бързолети, колибри и други птици са способни да изпадат в нещо като „зимен сън” за по-къси или по-дълги периоди. Калифорнийски козодой е оставал в сънно състояние цели 88 дни! При това тялото им се вцепенява, температурата пада (от около 40° до 17°С), жизнените функции силно се забавят.


сн. Николай Петков сн. Николай Петков

Да нямаш език

Птиците имат най-разнообразни по форма и големина езици. Е, не всички. Щраусите нямат език. Може би затова не се славят като добри певци...


сн. Николай Петков сн. Николай Петков

С вода между перата

При пустинарките малките се излюпват и прекарват детството си в самата пустиня, често на десетки километри от най-близката вода. Оцеляват само благодарение способността на родителите им да летят постоянно до водоемите и да разперват и „зареждат” с вода оперението си, след което летят понякога по 30-40 км, преди да могат малките да се напият, буквално заравяйки се сред перата им.


Птици, които използват „химични препарати”

Често птиците страдат от различни паразити по перата или тялото им. Някои видове са намерили остроумно разрешение на проблема, правейки си т.н. „мравчени бани”. Птиците лягат и се търкалят върху мравуняк, като защитаващите се мравки ги пръскат яростно с мравчена киселина, която убива някои паразити. Кълвачите нерядко дори разравят мравуняка и съчетават „мравчената баня” с добро похапване.


сн. Николай Петков сн. Николай Петков

Пингвините – летци?

Всички знаят, че пингвините са сред птиците, които не могат да летят. Това всъщност е така, и не така! Защото пингвините са най-умелите летци на Земята, но... под вода! Преследвайки рибата, те гребат не само с крака, но и с непрекъснато махане на крилата, което си е истински подводен полет!


Необикновени съжителства

Някои видове птици съжителстват буквално „рамо до рамо” с естествените си врагове. Врабчетата в гнездата на щъркели или орли не са чудо за мнозина. Червеният ангъч понякога гнезди в едни и същи подземни ходове заедно с лисици, без хищниците да „посягат” на „мотаещата се в краката им” сочна храна. В тундрата такива съседи са червеногушата гъска и соколът скитник или полярния бухал. Обяснението е, че по правило хищниците не ловуват непосредствено до гнездата си, а и прогонвайки други хищници от гнездата си, неволно защитават и уязвимите си съседи (соколът скитник или бухалът няма да допуснат полярна лисица близо до гнездата си). Съседите им пък често се отблагодаряват, като „вдигат тревога” при опасност и така пазят гнездото на покровителя си (червеният ангъч е известен като „стражевото куче сред птиците”).


сн. Николай Петков сн. Николай Петков

Най-опасните за човека птици

Не, не са орлите, соколите или други хищни птици, както повечето си мислят! Най-опасни са ранените или безпомощни чапли (особено сивата и червената чапла), които при улавяне от човека изстрелват подобната си на кама човката право в очите му. Не по-малко опасни са повечето видове сови, които защитавайки малките си (те напускат гнездата преди да могат да летят и при странстванията им хора и хищници се изкушават да ги хванат), с напълно безшумен полет атакуват противника с нокти също в очите. Има случаи на ослепени хора и по двете причини! Опасни могат да бъдат и хрисимите лебеди. При доближаване на гнездото от човек, лебедите атакуват, като с рязък удар на особено удебеление на крилото могат да счупят ръка.


© Alan Moffet 
(rspb-images.com) © Alan Moffet
(rspb-images.com)

Език мой, приятел мой...

Кълвачите са рекордьори по... дължина на езика си. Той е част от сложен орган, обвиващ се около черепа и при нужда издаващ се при някои видове до над 10 см от човката! Работата е там, че раздълбаването на дървото и достигането до хода на ларвите, с които се хранят, е само началото на процеса. След това тръгва дългият език, докато достигне заветната „порция”, която бива лепната или безцеремонно набучена на кукичката на края на езика и... нататък е ясно.

 


© Kaleel Zibe (rspb-images.com) © Kaleel Zibe (rspb-images.com)

Птицата с най-дългия прелет

Полярната рибарка гнезди около Северния полюс, а прекарва зимата около Южния. Е, при това няма как да не „навърти” всяка година по около 36 000 км само между гнездовищата си и зимните си квартири и обратно.