Онлайн определител

Любопитно

сн. Николай Петков сн. Николай Петков

Височинни рекордьори

Голяма част от птиците летят в ниските части на атмосферата – до 400 – 1000 м. Но има случаи, когато андски кондор е намиран на 7000 м височина, а ято планински гъски – дори над връх Еверест, т.е. на близо 10000 м над морското равнище. Всъщност, те пак са си били „в рамките на правилото” (на не повече от 400-1000 м над земята), само че над едни от най-високите планини на планетата.


сн. Wikipedia сн. Wikipedia

Странни навици

Птицата двурог носорог (калао) има странни навици по време на размножителния период. Всеки мъжки зазижда женската, след като е снесла яйцата си, в хралупа, през която тя може само да подаде човката си. Изхранването й е изцяло „в ръцете“ на мъжкия. Той я освобождава едва когато малките са готови за излитане. Ако загине, съдбата й зависи от това дали друг, свободен мъжки, ще поеме изхранването на нея и малките (което по правило се случва винаги). Всичко това се прави, за да се осигури оцеляването на женската и малките в свят, пълен със змии, готови на всичко, за да се нахранят.


сн. Wikipedia сн. Wikipedia

Гнезда... за ядене

Един от деликатесите в района на островите Ява и Борнео е супа от гнездата на бързолетите салангани. Те ги правят цели 40 дни от... собствената си слюнка и очевидно са толкова вкусни, че струват доста скъпо на тези, които могат да си ги позволят.