Онлайн определител

Дари гора за орела с ДМС POLET


Дари гора за орела

Дари гора за орела на 17 777 с ДМС "POLET" 

(за абонати на Telenor, VIVACOM и А1).

За абонаментни дарения и други начини за даряване посетете DMSBG.COM

 

ЦЕЛТА

 

За да има орли са нужни стари дървета, на които да свиват гнездата си.  По повод 27 юни – Ден на орела, искаме да дадем шанс на повече двойки малки кресливи орли да отглеждат потомството си в България. Затова решихме да създадем нова гора за орела.

 

За да гарантираме бъдещето на гората ще я създадем на наша земя, която се намира в защитена зона от мрежата Натура 2000. Вече сме осигурили дръвчета на черна топола, но са необходими средства за грижа за гората след засаждането ѝ в продължение на поне 2 години, за да сме сигурни че малките дръвчета ще оцелеят и малкият креслив орел ще има нов дом.

 

КАМПАНИЯТА

 

Домът на малкия креслив орел е гората. Гората е много важна за орела – изгражда гнездата си на високи, здрави и големи дървета. В тях всяка година отглежда по едно малко, макар и много рядко, може да отгледа и две.

 

Малкият креслив орел обитава широколистни или смесени гори. Едни от най-редките и ценни типове гори у нас, предпочитани от вида, са крайречните гори, съставени основно от видове като елша, топола, бряст и други.