Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

б

Белобуза рибарка (Chlidonias hybrida)

Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 57 – 63 см За разлика от речната рибарка, опашката не е врязана и отгоре цялото оперение е сиво. През размножителния период коремът и гърдите са тъмносиви и контрастират...Прочети още

Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 24 см Оперението е сходно с това на жалобната ( Ficedula hypoleuca ) и полубеловратата мухоловка ( Ficedula semitorquata ). От тях се отличава по бялата „якичка“...Прочети още

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Описание: Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 230 – 265 см Маховите пера и опашката са черни, останалата част от оперението е бежово-кафява. Главата е покрита с къси бели пухови пера. Яката от пера в основата на...Прочети още

Белогуш дрозд (Turdus torquatus)

Описание: Дължина на тялото: 24 – 27 см. Размах на крилата: 38 – 42 см Мъжкият наподобява кос, но има голямо бяло петно на гърдите (което е и най-характерният белег за вида). При женските то е мръснобяло, а при младите почти липсва....Прочети още

Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus)

Описание: Дължина на тялото: 20 – 24 см. Размах на крилата: 50 – 56 см Главата, гърдите и коремът са черни, гърбът е тъмносив. Подкрилията също са черни и контрастират с белите махови пера. Надкрилията, кръстът и опашката са бели....Прочети още

Белоока потапница (Aythya nyroca)

Описание: Дължина на тялото: 38 – 42 см. Размах на крилата: 60 – 67 см Тъмнокафява патица с ярко откроено бяло подопашие, особено при възрастните. Гърбът е по-тъмен от страните на тялото. В полет се виждат ясно белият корем и...Прочети още

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus)

Описание: Дължина на тялото: 50 – 61 см. Размах на крилата: 130 – 150 см По-едър е от обикновения мишелов. Оперението варира от светлооранжево до тъмнокафяво, най-често срещани са птиците с ръждив цвят. Характерни за вида са...Прочети още

Белочела рибарка (Sternula albifrons)

Описание: Дължина на тялото: 21 – 25 см. Размах на крилата: 41 – 47 см Най-дребната рибарка. Оперението отдолу е бяло, а отгоре пепеляво-сиво, върховете на крилата са черни. Главата е черна с бяло чело. Клюнът е жълт с черен връх....Прочети още

Белочела сврачка (Lanius nubicus)

Описание: Дължина на тялото: 17 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 26 см Мъжките са черни отгоре, а женските – тъмносиви. И двата пола са с бяло чело, черни презочни ивици, бели надлъжни ивици на раменете, бели петна в основата на...Прочети още

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Описание: Дължина на тялото: 27 – 33 см. Размах на крилата: 63 – 72 см Трудно отличим от черношипата ветрушка по по-късите криле и опашка и белите нокти на краката. Мъжките се отличават и по бежовите гърди и корем, синьо-сивите...Прочети още

Биволска чапла (Bubulcus ibis)

Описание: Дължина на тялото: 45 – 52 см. Размах на крилата: 82 – 95 см Оперението е преобладаващо бяло и може да бъде сбъркана с малката бяла чапла, но за разлика от нея има по-къси шия, клюн и крака, а тялото изглежда...Прочети още

Блатна сова (Asio flammeus)

Описание: Дължина на тялото: 33 – 40 см. Размах на крилата: 95 – 105 см Оперението е жълто-кафяво с по-тъмни петна. Може да бъде сбъркана с горската ушата сова, но „ушите“ ѝ са по-къси и има тъмни върхове на крилата.   ...Прочети още

Блатно шаварче (Acrocephalus scirpaceus)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Оперението отгоре е кафяво, като кръстът му е малко по-червеникавокафяв. Светлата надочна ивица е по-добре изразена в частта си пред окото.  ...Прочети още

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus)

Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 105 см Оперението е тъмно, пурпурно-кафяво със зелен метален отблясък по крилата. През есента и зимата възрастните имат светли точки по главата и шията. Клюнът е...Прочети още

Брезов певец (Phylloscopus trochilus)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 22 см Оперението отгоре е кафяво-зелено със светла вежда над окото. Отличава се от еловия певец ( Phylloscopus collybita ) по песента си, светлите крака и...Прочети още

Буков певец (Phylloscopus sibilatrix)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 19 – 24 см Най-характерните белези са дългата и ясно изразена лимоненожълта вежда и лимоненожълтите гърди, гърло и бузи, които имат рязка граница с белия корем. Гърбът е...Прочети още

Бял ангъч (Tadorna tadorna)

Описание : Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 100 – 120 см Оперението е преобладаващо бяло, с тъмнозелена глава, широка кестенява ивица през гърдите и черни плещи. Подкрилията и надкрилията са бели, а маховите пера...Прочети още

Бял щъркел (Ciconia ciconia)

Описание: Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 180 – 218 см Оперението е бяло, като само маховите пера са черни. При възрастните клюнът и краката са яркочервени, докато при младите те са кафеникавочервени. В полет...Прочети още

Бяла стърчиопашка (Motacilla alba)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 19 см. Размах на крилата: 25 – 30 см Често срещан вид предимно около реки. Черно-бяла птица, малко по-голяма от врабче. Гърбът е сив. Гушата, гърдите, темето и вратът са черни. Челото и коремът са бели....Прочети още