Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

г

Гарван (Corvus corax)

Описание: Дължина на тялото: 54 – 67 см. Размах на крилата: 115 – 150 см Най-едрата вранова птица. Оперението е изцяло черно, с метален блясък.  Клюнът е масивен, опашката е дълга с клиновидна форма. Има характерно обаждане. Често...Прочети още

Глухар (Tetrao urogallus)

Описание: Дължина на тялото: ♂ 74 – 90 см; ♀ 54 – 63 см. Размах на крилата: 87 – 125 см Едри кокошеви птици. Мъжките са с черно-кафяво оперение, с червена вежда и бяло петно в предната част на крилете. Женските са значително...Прочети още

Голям воден бик (Botaurus stellaris)

Описание: Дължина на тялото: 69 – 81 см. Размах на крилата: 100 – 130 см Малко по-малък от сива чапла, но с по-компактно тяло. Оперението е жълто-кафяво, с черни щрихи. При опасност често застава неподвижно с изпънат нагоре клюн,...Прочети още

Голям гмурец (Podiceps cristatus)

Описание: Дължина на тялото: 46 – 51 см. Размах на крилата: 59 – 73 см Най-големият гмурец в Европа. Гърбът е сив, шията и бузите – бели, главата е с характерни „рогчета“. Младите имат характерни черно-бели ивици по бузите и...Прочети още

Голям горски водобегач (Tringa ochropus)

Описание: Дължина на тялото: 20 – 24 см. Размах на крилата: 39 – 44 см Характерни за вида са тъмният гръб и крила, които от разстояние изглеждат черни. Гърдите са напетнени, рязко отделени от белия корем. Краката са сиво-зелени....Прочети още

Голям корморан (Phalacrocorax carbo)

Описание: Дължина на тялото: 77 – 94 см. Размах на крилата: 121 – 149 см Най-едрият от трите вида корморани, срещащи се в България. Има черно оперение с бели бузи и по едно бяло петно отстрани на хълбока (през размножителния...Прочети още

Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 26 см Оперението отгоре е сиво, а отдолу – сиво-бяло. Отличава се от малкия маслинов присмехулник по по-големите размери и светлия „панел“ на крилото, видим при...Прочети още

Голям синигер (Parus major)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см Най-често срещаният синигер у нас. Главата е черна с бели бузи. Коремът е жълт, разделен от черна надлъжна ивица, която при мъжките е по-широка отколкото при женските. При младите тя почти...Прочети още

Голям ястреб (Accipiter gentilis)

Описание: Дължина на тялото: ♂ 49 – 56 см; ♀ 58 – 64 см Размах на крилата : ♂ 93 – 105 см; ♀ 108 – 127 см Има широки крила и дълга опашка, които му дават маневреност при ловуване между дървета и храсти. Възрастните са...Прочети още

Голяма бяла чапла (Egretta alba)

Описание: Дължина на тялото: 85 – 100 см. Размах на крилата: 145 – 170 см Оперението е изцяло бяло. Значително по-едра от малката бяла чапла и с по-дълъг врат. В полет се виждат значително по-дългите ѝ крака. През размножителния...Прочети още

Голяма пъструшка (Porzana porzana)

Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 35 см Наподобява крещалец, но е с по-къс клюн, който е червен в основата си. Оперението е преобладаващо кафяво с бяло напетняване.   Храна и...Прочети още

Голямо белогушо коприварче (Sylvia communis)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 19 – 23 см Мъжкият е със сива глава и бузи, които контрастират с бялата гуша. Женската е с кафеникава глава. Гърдите имат розов оттенък, гърбът е сиво-кафяв. При кацнала...Прочети още

Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 20 – 23 см Оперението е изцяло сиво с характерно черно теме при мъжките и кафяво при женските и младите.   Храна и местообитания: ...Прочети още

Горска дърволазка (Certhia familiaris)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Оперението отгоре е кафяво с пъстрини, отдолу е изцяло бяло. Има ясно изразена бяла вежда. Първостепенните махови пера са с размити светлокафяви краища. ...Прочети още

Горска зидарка (Sitta europaea)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 16 – 18 см Оперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която продължава до врата. Гърдите, коремът и особено страните на тялото са ръждиви. ...Прочети още

Горски бекас (Scolopax rusticola)

Описание: Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 55 – 65 см С размерите на гълъб, оперението е кафяво с по-тъмни напетнявания. На главата има напречни широки и тъмни ивици. Храна и местообитания: ...Прочети още

Градинска дърволазка (Certhia brachydactyla)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Прилича на горската дърволазка, но се отличава по кафеникавата долна част на корема и слабините, по-дълг клюн, по-къс нокът на задния пръст и не толкова ясно...Прочети още

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см Мъжкият има сиви гуша и глава с жълти мустаци и гърло. Коремът е оранжев с рязка граница със сивите гърди. Женските и младите наподобяват мъжките, но сивото по...Прочети още

Градинска червеноопашка (Phoenicurus phoenicurus)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 24 см Мъжките са с черна гуша, оранжево-червени гърди, бяло чело и сиви глава, тил и гръб. Женската е сиво-кафява отгоре и белезникава отдолу. Опашката е червена и при...Прочети още

Градински присмехулник (Hippolais icterina)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 20 – 24 см Гърбът е сиво-зелен, а коремът е равномерно жълт. Има бледа къса вежда от основата на клюна до окото. Може да се сбърка с брезов певец ( Phylloscopus...Прочети още

Градинско коприварче (Sylvia borin)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 24 см Оперението отгоре е сиво-кафяво, а отдолу е бяло със сив или бежов оттенък. Най-характерният белег за вида е сиво-синьото петно отстрани, което прелива към...Прочети още

Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis)

Описание: Дължина на тялото: 37 – 43 см. Размах на крилата: 85 – 97 см Оперението отдолу е бяло, а отгоре – пепеляво-сиво, върховете на крилата са по-тъмни. Главата и тилът са черни с характерна „грива“. Може да бъда сбъркана с...Прочети още

Гривеста чапла (Ardeola ralloides)

Описание: Дължина на тялото: 40 – 49 см. Размах на крилата: 71 – 86 см Дребна чапла, в кацнало положение отгоре изглежда изцяло оранжево-кафява с бял корем и характерна „грива“, която липсва при младите птици. В полет привличат...Прочети още

Гривяк (Columba palumbus)

Описание: Дължина на тялото: 38 – 43 см. Размах на крилата: 68 – 77 см Видимо по-едър от скалните и полудивите гълъби. Оперението е сиво с характерно бяло петно отстрани на врата. В полет ясно се вижда широка бяла напречна ивица...Прочети още

Гугутка (Streptopelia decaocto)

Описание: Дължина на тялото: 31 – 34 см. Размах на крилата: 48 – 56 см Често срещана птица в населените места. Оперението ѝ е изцяло сиво с характерна черна ивица отстрани на врата. В полет се виждат черните върхове на крилата и...Прочети още

Гурлю (воден кос) (Cinclus cinclus)

Описание: Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 30 см Малко по-дребен от кос. С изключение на шията и гърдите, които са бели, останалото оперение е кафяво.   Храна и местообитания: ...Прочети още