Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

д

Далматински сокол (Falco biarmicus)

Описание: Дължина на тялото: 47 – 55 см. Размах на крилата: 105 – 129 см По-дребен от ловния сокол, формата на тялото в полет наподобява тази на черношипата ветрушка, но е с по-къса опашка. Оперението на гърба е сиво-кафяво,...Прочети още

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica)

Описание: Дължина на тялото: 35 – 42 см. Размах на крилата: 76 – 86 см Оперението отдолу е бяло, а отгоре – пепелявосиво, върховете на първостепенните махови пера са черни. Главата и тилът са черни. Може да бъда сбъркана с...Прочети още

Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 23 – 26 см Оперението на мъжките е от тъмносиво до черно на гушата, бузите и гърдите. Опашката е червена, крилата са с бял панел. Женските са сиво-кафяви с червена опашка....Прочети още

Домашно врабче (Passer domesticus)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 20 – 22 см Има кафяв гръб и сива долна страна на тялото. Темето е сиво, докато при останалите врабчета то е кафяво. Бузата също е сива. Мъжките са с черен нагръдник....Прочети още

Дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 16 – 19 см Има топчесто тяло с дълга опашка. Често се движи на ята. Коремът и главата са светли, а гърбът – тъмен в черен и кафяв рисунък.   ...Прочети още