Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

е

Европейско канарче (Serinus serinus)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 18 – 20 см При мъжките гърдите, главата и кръстът са лимоненожълти, бузите са по-тъмни. Гърбът е жълто-зелен с черни щрихи. Страните на тялото са светли с черни чертички....Прочети още

Европейско черногушо ливадарче (Saxicola rubicola)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Мъжкият има черна глава с контрастна бяла яка на врата. Гърбът е тъмен с две бели петна в основата на крилете, гърдите и горната част на корема са ръждиви. Женската...Прочети още

Египетски лешояд (Neophron percnopterus)

Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 155 – 170 см Най-дребният лешояд в България. Има бяло тяло с черни махови пера. Лицето е жълто-оранжево. Младите са изцяло тъмнокафяви. В полет характерна за вида е...Прочети още

Елов певец (Phylloscopus collybita)

Описание: Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 15 – 21 см Най-често срещаният певец у нас. Оперението отгоре е кафяво-зелено със светла вежда над окото. Отличава се от брезовия певец ( Phylloscopus trochilus ) по...Прочети още

Елшова скатия (Carduelis spinus)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 20 – 23 см Мъжките са с черно чело, теме и гърло, крилата са черни с жълти покривни пера. Опашката е врязана с черна ивица на върха. Бузите, гърдите, кръстът и горните...Прочети още