Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

ж

Жалобен синигер (Poecile lugubris)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 см Оперението е подобно на това на матовоглавия синигер, но има значително по-голямо тъмно петно на гушата, така че белите бузи образуват само малък островръх...Прочети още

Жалобна мухоловка (Ficedula hypoleuca)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 24 см Оперението е сходно с това на беловратата ( Ficedula albicollis ) и полубеловратата мухоловка ( Ficedula semitorquata ). Мъжките се отличават по късата...Прочети още

Жълта овесарка (Emberiza citrinella)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 23 – 29 см Мъжкият е със светложълта глава, шия и корем, кръстът е ръждив, гърбът е кафеникав с надлъжни щрихи. Отстрани на гърдите и корема има тъмни черти. Женските са...Прочети още

Жълтоглаво кралче (Regulus regulus)

Описание: Дължина на тялото: 8 – 9 см. Размах на крилата: 13 – 15,5 см Най-дребната птица у нас. Темето е жълто-оранжево при мъжките и жълто при женските с черни ивици отстрани. Гърбът е бледозелен, коремът е светъл. ...Прочети още

Жълтоклюна гарга (Pyrrhocorax graculus)

Описание: Дължина на тялото: 36 – 39 см. Размах на крилата: 65 – 74 см Изцяло черна птица с метален блясък на перата и жълт клюн. Опашката е сравнително дълга и с тясна основа. Среща се на ята по скални комплекси във високите...Прочети още