Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

з

Западна скална зидарка (Sitta neumayer)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 23 – 25 см Прилича на горската зидарка, но е по-едра, с по-дълъг клюн и местообитанието ѝ е различно. Оперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която...Прочети още

Зеленика (Carduelis chloris)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 27 см Оперението е тъмнозелено с жълт панел в крилата и горните външни краища на опашката. Женските са с по-бледи цветове.   Храна и...Прочети още

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos)

Описание: Дължина на тялото: 50 – 60 см.      Размах на крилата: 81 – 95 см Най-разпространената патица. Мъжките са с металиковозелена глава, бял пръстен на шията и кафяви гърди. Останалата част на тялото е светлосива. Женските са...Прочети още

Зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см Мъжкият има характерни черно гърло и презочна ивица, която разделя жълтите страни на главата на две части. Коремът е жълт, а гърдите маслиненозелени. Женските...Прочети още

Зеленоножка (зеленонога водна кокошка) (Gallinula chloropus)

Описание: Дължина на тялото: 27 – 31 см. Размах на крилете: 50 – 55 см Възрастните са с тъмно оперение, сиво-черно отдолу и на гърдите и маслинено-кафяво на гърба. С червена рогова пластинка на челото и червен клюн с жълт връх....Прочети още

Зимно бърне (Anas crecca)

Описание: Дължина на тялото: 74 – 84 см. Размах на крилата: 149 – 168 см По-едра от другите гъски. Оперението е преобладаващо сиво, крилата са с контрастни светли подкрилия и тъмни махови пера, светлосив кръст и широка бял ивица...Прочети още