Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

и

Източен планински певец (Phylloscopus orientalis)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 19 – 23 см Оперението на горната страна на тялото е зелено-кафяво с по-светли щрихи отстрани на крилата  и светла надочна ивица. Гушата, коремът и гърдите са бели. ...Прочети още

Източно орфеево коприварче (Sylvia crassirostris)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 20 – 25 см Мъжките са със сиво оперение отгоре, по-тъмна глава и бузи (изглеждащи черни от разстояние). Оперението на гърдите и корема е сиво-бяло. При женските главата и...Прочети още

Имелов дрозд (Turdus viscivorus)

Описание: Дължина на тялото: 19 – 23 см. Размах на крилата: 42 – 48 см Имеловият дрозд е най-големият дрозд в България. Коремът му е светъл и е напетнен с кръгли петна. Отстрани в горната част на гърдите има характерно тъмно петно....Прочети още

Индийско шаварче (Acrocephalus agricola)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 15 – 17 см Оперението отгоре е кафяво, кръстът е червеникавокафяв. От блатното шаварче се отличава по песента, ясно изразената светла вежда, която продължава зад окото, и...Прочети още

Испанско врабче (Passer hispaniolensis)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 20 – 22 см За разлика от мъжкото домашно врабче, темето е кафяво, бузата е бяла, гърлото и гушата са черни, а гърбът и страните на тялото са интензивно черно напетнени....Прочети още

Испанско каменарче (Oenanthe hispanica)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 25 – 30 см Мъжките са с бяло или с цвят на охра оперение по темето, врата, корема и гърба. По темето и главата може да има и ръждиви петна. Бузите и гърлото са черни. Женските...Прочети още

Италианско врабче (Passer X italiae)

Описание: Дължина на тялото: 14–16 см    Размах на крилата : 20 – 22 см Доскоро е считан за „стабилизиран“ хибрид между домашно и испанско врабче. Според някои автори, италианското врабче е отделен вид, а според други е раса на...Прочети още