Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

к

Калугерица (Vanellus vanellus)

Описание: Дължина на тялото: 28 – 31 см Размах на крилата: 70 –76 см С размерите на гълъб. Оперението по гърба е зеленикаво-черно с метален отблясък, коремът е бял, главата е с качулка. В полет прави впечатление контрастът между...Прочети още

Каспийска жълтонога чайка (Larus cachinnans)

Описание: Дължина на тялото: 55–60 см. Размах на крилата: 138–147 см Трудно отличим от средиземноморска жълтонога чайка, с която доскоро бяха смятани за два подвида на един вид. Отличава се по по-дългите човка и крака, по-тъмните...Прочети още

Кафявоглава потапница (Aythya ferina)

Описание: Дължина на тялото: 42 – 49 см. Размах на крилата: 67 – 75 см Мъжкият е с кафява глава, пепелявосиво тяло, черни гърди и опашка. Женската е с изцяло сиво-кафяво оперение. Храна и местообитания: ...Прочети още

Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola)

Описание: Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 см Оперението отгоре е кафяво, гушата е кремава, оградена с черна „огърлица“, коремът е бял. Долната част на крилете е червено-кафява с бяла ивица в задната част...Прочети още

Качулат синигер (Lophophanes cristatus)

Описание: Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 см Главата е с ясно изразена качулка, гърлото е черно, а горната част на крилата и гърбът са кафяви. Гърдите и коремът са бели.    ...Прочети още

Качулата кукувица (Clamator glandarius)

Описание: Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 55 – 65 см Формата на тялото наподобява тази на обикновената кукувица, но опашката е по-дълга, а крилата са по-широки и със по-заоблени върхове. Гърбът е тъмен с бели...Прочети още

Клопач (Anas clypeata)

Описание: Дължина на тялото: 44–52 см         Размах на крилата : 73–82 см Има широк лопатовиден клюн. Мъжките са със зелена глава, бели гърди и корем, тялото отстрани е кестеняво. Женските са наподобяват женска зеленоглава...Прочети още

Кокилобегач (Himantopus himantopus)

Описание: Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 70 см Има дълги и червени крака. Крилата и отдолу и отгоре са черни. Шията, гърдите, коремът, опашката, кръстът и част от гърба са бели. Мъжките имат черно по главата и...Прочети още

Колхидски фазан (Phasianus colchicus)

Описание: Дължина на тялото: ♂ 70 – 90 см (вкл. 35 – 45 см опашка); ♀ 55 – 70 см (вкл. 20 – 25 см опашка) Характерна кокошева птица. Мъжките имат черна глава, често с бял пръстен около шията, червена „маска“ около очите и дълги...Прочети още

Кос (Turdus merula)

Описание: Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 34 – 38 см Една от най-често срещаните птици в горите и в градските паркове. Мъжкият е изцяло черен с яркожълт клюн и жълт кръг около окото. Женските и младите са оперени в...Прочети още

Крайбрежно шаварче (Acrocephalus schoenobaenus)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Характерна е дълга светла вежда, която достига до края на темето. Темето, гърбът, а понякога и гърдите са напетнени. В полет се вижда жълтеникаво-кафявият...Прочети още

Крещалец (воден дърдавец) (Rallus aquaticus)

Описание: Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 45 см Най-широко разпространеният дърдавец, но с потаен начин на живот. Има дълъг червен клюн и сиво-сини глава и гърди. Гърбът  е кафяв с напетнявания. ...Прочети още

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus)

Описание: Дължина на тялото: 160 – 180 см. Размах на крилата: 270 – 320 см Една от най-едрите летящи птици. Оперението при възрастните е сиво-бяло, перата на главата са къдрави, клюнът е голям с яркочервена „торба“ през...Прочети още

Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos)

Описание: Дължина на тялото: 18 – 20 см. Размах на крилата: 32 – 35 см Тялото е компактно с характерен силует. Най-лесно се разпознава по поведението и по положението на тялото: често движи опашката си нагоре-надолу и тялото му е...Прочети още

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Описание: Дължина на тялото: 30 – 37 см. Размах на крилата: 63 – 76 см Подобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също. ...Прочети още