Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

л

Лещарка (Tetrastes bonasia)

Описание:   Дължина на тялото: 34 – 39 см. Размах на крилата: 48 – 54 см Оперението общо е сиво-кафяво с по-светъл напетнен корем. Мъжките са с черно гърло. Среща се в гори с богат подлес. Храна и...Прочети още

Ливаден блатар (Circus pygargus)

Описание: Дължина на тялото: 39 – 50 см. Размах на крилата: 96 – 116 см В оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни  и по дължината на крилата има черна ивица. Подкрилията са светли с...Прочети още

Ливаден дърдавец (Crex crex)

Описание: Дължина на тялото: 22 – 25 см. Размах на крилата: 46 – 53 см Наподобява пъдпъдъка, но е с по-дълги шия и крака. Оперението е жълто-кафяво, шията и веждата са сиви. Най-често може да се регистрира по обаждането, предимно...Прочети още

Лиска (белочела водна кокошка) (Fulica atra)

Описание: Дължина на тялото: 36 – 42 см          Размах на крилата: 70– 80 см Лесно се определя по изцяло сиво-черното оперение и бялата рогова пластинка на челото. Младите са с кафеникаво оперение и светла шия. ...Прочети още

Ловен сокол (Falco cherrug)

Описание: Дължина на тялото: 47–55 см         Размах на крилата : 105–129 см Най-едрият сокол в България. Горната част на тялото и крилете са кафяви, гърдите и корема са светли с тъмни напетнявания, гащите са тъмни. Подкрилията са...Прочети още

Лопатарка (Platalea leucorodia)

Описание: Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 120 – 135 см Оперението при възрастните е бяло, с жълто петно на гърдите и характерна „грива“ на тила. Клюнът е характерен, дълъг с лопатовидно разширение на върха....Прочети още

Лъскавоглав синигер (Poecile palustris)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 19 см Главата е черна с метален блясък, гърбът е сиво-кафяв, коремът е светъл, бузите са бели. На гушата има малко черно петно. Може да се сбърка с матовоглавия...Прочети още

Лятно бърне (Anas querquedula)

Описание: Дължина на тялото: 37 – 41 см.      Размах на крилата: 59 – 67  см Една от най-дребните наши патици – значително по-дребна от зеленоглавата. За мъжкия е характерна голяма бяла вежда. Женската е със светла надочна ивица и...Прочети още