Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

м

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 106 см Изцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се...Прочети още

Малка пъструшка (Porzana pusilla)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 33 – 37 см Наподобява средната пъструшка, но за разлика от нея няма червена основа на клюна и повече и по-ясно изразени черно-бели ивици в задната част на тялото. Отдолу...Прочети още

Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus)

Описание: Дължина на тялото: 37 – 40 см. Размах на крилата: 94 – 102 см Оперението на възрастните е преобладаващо бяло със светлосив гръб и горна част на крилата. Главата е черна, клюнът и краката са тъмночервени. В полет се...Прочети още

Малко белогушо коприварче (Sylvia curruca)

Описание: Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 19 см Главата е сива с по-тъмни бузи (маска). Гърбът и крилата са светлосиво-кафяви. Гушата, гърдите и коремът са чисто бели.   Храна и...Прочети още

Малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 15 – 18 см Мъжките са с черна глава, червен кръг около очите, оперението на гърба е сиво, а на корема и гърдите – сиво-бяло. Женските са със сива глава и кафяв гръб....Прочети още

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Описание: Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 49 – 58 см Мъжкият е с черен гръб и теме. Крилата са с черни махови пера и контрастиращи с тях кремави покривни пера. Коремът, шията и бузите са бежови. Често се вижда...Прочети още

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis)

Описание: Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 40 – 45 см Най-дребният и често срещан в България гмурец. Тялото е закръглено, оперението е кафяво-черно с по-светли задни части. Липсва контрастното оперение на другите...Прочети още

Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)

Описание: Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 75 – 90 см Значително по-дребен от големия корморан. Опашката е относително дълга, клюнът и  шията са къси. Оперението е тъмнокафяво до черно с метален блясък. През...Прочети още

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 143 – 168 см При полет профилът на крилата е „увиснал“. Маховите пера на крилата и опашката са черни, а тялото и подкрилията са по-светлокафяви. В полет отдолу се виждат...Прочети още

Малък маслинов присмехулник (Hippolais pallida)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Може да се сбърка с някои видове шаварчета, но за разлика от тях се среща в сухи храсталаци и песента му е различна. Оперението му е сиво-кафяво, долната част...Прочети още

Малък орел (Hieraaetus pennatus)

Описание: Дължина на тялото: 42 – 51 см. Размах на крилата: 110 – 135 см Има светла и тъмна фаза на оперението. При светлата фаза оперението отдолу е бяло с тъмни махови пера, а при тъмната фаза то е изцяло кафяво. И при двете...Прочети още

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus)

Описание: Дължина на тялото: 24 – 27 см. Размах на крилата: 45 – 52 см В полет се виждат характерни големи бели полета в крилото, както и бяло петно на кръста, което се стеснява нагоре към гърба. Краката и основата на клюна са...Прочети още

Малък ястреб (Accipiter nisus)

Описание: Дължина на тялото: ♂ 29 – 34 см; ♀ 35 – 41 см. Размах на крилата: ♂ 58 – 65 см; ♀ 67 – 80 см Типичен ястреб с дълга опашка и широки крила. Отгоре са сиви, а отдолу са светли с фини напречни ивици по долната страна,...Прочети още

Матовоглав синигер (Poecile montana)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 18 см Наподобява лъскавоглавия синигер, но черното петно на гушата е по-голямо, има светъл панел на крилото и темето е наситено черно без метален блясък. Черната...Прочети още

Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 50 см Оперението на горната част на тялото и крилете е преобладаващо сиво-кафяво, а на долната – бяло. Мъжкият има черни ивици отстрани на брата, през окото и на челото....Прочети още

Морски орел (Haliaeetus albicilla)

Описание: Дължина на тялото: 76 – 92 см. Размах на крилата: 190 – 240 см Една от най-едрите дневни грабливи птици. В полет правят впечатление широките и дълги крила, късата опашка и дългият врат. Възрастните са с кафяво оперение,...Прочети още

Мочурно шаварче (Acrocephalus palustris)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 18 – 21 см Оперението е сиво-бяло. Отличава се от блатното шаварче основно по песента, която е по-многообразна, по-бърза и с много имитации на други видове. ...Прочети още

Мустакато тръстикарче (Panurus biarmicus)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 15 см. Размах на крилата: 16 – 18 см Оперението е кафяво, опашката е дълга, крилата са с черно-бял рисунък. Мъжките са със сива глава и черен мустак. Женските са с бежова глава и по-светла шия....Прочети още

Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 21 см Оперението е подобно на това на крайбрежното шаварче ( Acrocephalus schoenobaenus ). Отличава се от него по по-светлата и по-широката задна част на „веждите“,...Прочети още