Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

о

Обикновен мишелов (Buteo buteo)

Описание: Дължина на тялото: 46 – 58 см. Размах на крилата: 110 – 132  см Най-често срещаната граблива птица у нас. Характерен е с V-образния си профил на крилата при реене, късия врат и опашка. Когато птицата е кацнала, се вижда...Прочети още

Обикновен скорец (Sturnus vulgaris)

Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 37 – 42 см С размерите на кос, но за разлика от него се среща в открити пространства. Възрастните са изцяло черни с метални отблясъци на перата. Клюнът е жълт. Младите са...Прочети още

Обикновена гага (Sonateria mollissima)

Описание: Дължина на тялото: 60–70 см    Размах на крилата : 96–105 см Мъжките са с преобладаващо бяло оперение, черен корем, глава и махови пера. Женските са кафява с тъмни петна.   Храна и...Прочети още

Обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 27 – 30 см Името си носи от кръстосания клюн, който служи за разтваряне на шишарки. Възрастните мъжки са червени с по-тъмнокафяви крила. Женските са жълто-зеленикави, а...Прочети още

Обикновена чинка (Fringilla coelebs)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 28 см Мъжките са със сиво-сини глава и врат, бузите, гърдите и коремът са керемиденокафяви, а крилата са черни с напречни бели ивици. Женските са с подобно, но...Прочети още

Обикновено конопарче (Carduelis cannabina)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 21 – 25 см Мъжките са с червени чело и гърди и сива глава. Гърбът е кафеникав без петна при мъжките и слабо напетнен – при женските. Клюнът е тъмносив. ...Прочети още

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Описание: Дължина на тялото: 62 – 69 см. Размах на крилата: 162 – 178 см Крилата и тялото отдолу са изцяло светли с по-тъмни напетнявания. Главата и гушата са кафяви и контрастират със светлото тяло. При някои млади индивиди...Прочети още

Орел рибар (Pandion haliaetus)

Описание: Дължина на тялото: 52 – 60 см. Размах на крилата: 152 – 167 см Оперението на гърба и горната страна на крилата е сиво-кафяво, гърдите, коремът и подкрилията са бели, долната страна на маховите пера е с напетнявания. В...Прочети още

Орехче (Troglodytes troglodytes)

Описание: Дължина на тялото: 9 – 10 см. Размах на крилата: 13 – 17 см Една от най-дребните наши птици. Оперението ѝ е изцяло кафяво с просветляване по шията и светла вежда. Има сравнително дълъг клюн и често държи опашката си повдигната...Прочети още

Ориенталско каменарче (Oenanthe isabellina)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 29 – 30 см Двата пола са със сходно охристо оперение, с черна „юздичка“ от основата на клюна до окото и вежда, която е по-ясно видима пред окото. Наподобява сивото каменарче в...Прочети още

Осояд (Pernis apivorus)

Описание: Дължина на тялото: 52 – 59 см. Размах на крилата: 113 – 135 см Много наподобява обикновения мишелов, но за разлика от него е с равен профил на крилата при реещ полет, има по-дълга опашка и издължен врат, 2 – 3 широки...Прочети още