Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

п

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus)

Описание: Дължина на тялото: 22 – 27 см. Размах на крилата: 50 – 62 см Оперението на горната страна на тялото е кафяво със светли петънца. Долната страна на тялото е светла с кафяви петна. Младите са изцяло шоколадовокафяви и без...Прочети още

Планинска стърчиопашка (Motacilla cinerea)

Описание: Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 27 см В сравнение с другите стърчиопашки има най-дългата опашка и най-късите крака. Сивите гръб, глава и черната шия контрастират с жълтия корем и правят...Прочети още

Планински кеклик (Alectoris graeca)

Описание: Дължина на тялото: 33 – 36 см. Размах на крилата: 46 – 53 см Вид с характерна комбинация от цветове. Може да се сбърка единствено с тракийския кеклик, но за разлика от него има бяла шия и черна основа на клюна. ...Прочети още

Поен дрозд (Turdus philomelos))

Описание: Дължина на тялото: 20 – 23 см. Размах на крилата: 33 – 36 см Оперението на гърба е кафяво, а на корема е светло с капковидни петна и с охрист оттенък по гърдите. От разстояние може да се сбърка с имеловия дрозд, който обаче е...Прочети още

Полска яребица (Perdix perdix)

Описание: Дължина на тялото: 28 – 32 см. Размах на крилата: 45 – 48 см Оперението е сиво-кафяво. Челото, бузите и гърлото са канелено-кафяви. Коремът е с голямо тъмнокафяво петно при мъжките и по-малко или почти липсващо при...Прочети още

Полски блатар (Circus cyaneus)

Описание: Дължина на тялото: 45 – 55 см. Размах на крилата: 97 – 118 см В оперението на мъжкия преобладава сивият цвят. Първостепенните махови пера са черни (повече от тези на степния блатар). Подкрилията са светли без...Прочети още

Полски цвъркач (Locustella naevia)

Описание: Дължина на тялото: 12–13 см    Размах на крилата : 15–19 см Оперението е сиво-кафяво с по-тъмни петна по горната страна на тялото и сиво-бяло по гърдите и корема. От крайбрежното шаварче се отличава по липсата на светла...Прочети още

Полско врабче (Passer montanus)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 22 см Най-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл от този на...Прочети още

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 –24 см [s1]   Оперението е сходно с това на жалобната ( Ficedula hypoleuca ) и беловратата мухоловка ( Ficedula albicollis ). От тях се отличава по това, че бялата...Прочети още

Посевна врана (Corvus frugilegus)

Описание: Дължина на тялото: 41 – 49 см. Размах на крилата: 81 – 94 см Изцяло черна птица със светла гола кожа около основата на клюна. За разлика от гарвана, има по-малки размери, клюнът ѝ не е толкова масивен и опашката е леко...Прочети още

Пъдпъдък (Coturnix coturnix)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 см Оперението е бежово-кафяво с надлъжни щрихи по тялото. Мъжкият е с черно гърло, а при женската то е светло. По-често може да се чуе, отколкото да се види....Прочети още

Пъстрогуша завирушка (Prunella collaris)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 см Оперението е сиво-кафяво по гърба, ръждиво по корема и сиво по главата. Гърлото е бяло с множество черни петънца.   Храна и местообитания:...Прочети още

Пъстър скален дрозд (Monticola saxatilis)

Описание: Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 30 – 35 см Мъжкият е със сини глава и гръб, ръждив корем и бяло петно на кръста. Женските и младите са кафеникави с люсповидно напетняване и ръждива опашка. ...Прочети още