Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

р

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 18 см. Размах на крилата: 32 – 35 см С черна огърлица на врата и шията. Челото е бяло, характерен жълт пръстен около окото и изцяло черен клюн. Черното на бузата образува остър ъгъл, който е...Прочети още

Речен цвъркач (Locustella fluviatilis)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 19 – 22 см За разлика от тръстиковия цвъркач, речният гнезди в широколистни храсти в близост до реки или в покрайнините на блатата. Шията на речния цвъркач е напетнена,...Прочети още

Речна рибарка (Sterna hirundo)

Описание: Дължина на тялото: 34 – 37 см. Размах на крилата: 70 – 80 см Гърбът и крилата отгоре са светлосиви. Кръстът, опашката, коремът, шията и бузите са бели. Темето и вратът – черни, а клюнът – червен. В полет отдолу се виждат...Прочети още

Речна чайка (Larus ridibundus)

Описание: Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 86 – 99  см През размножителния период главата е с черна забрадка, докато през зимата е бяла с тъмно петно зад окото. Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви....Прочети още

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)

Описание: Дължина на тялото: 140 – 175 см. Размах на крилата: 245 – 295 см Една от най-едрите летящи птици. Оперението при възрастните е бяло, с розов оттенък през размножителния период. Клюнът е голям с яркожълто-оранжева „торба“...Прочети още

Розов скорец (Sturnus roseus)

Описание: Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 37 – 40 см Гърбът и долната страна са розови, главата, крилата и опашката – черни. С повече или по-малко изразена качулка на главата. Младите са сиво-кафяви с контраст...Прочети още

Ръждивогушо ливадарче (Saxicola rubetra)

Описание: Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 21 – 24 см Оперението по шията и гушата е ръждиво, над окото има ясно изразена бяла надочна ивица, по която се отличава от черногушото ливадарче. Гърбът е кафеникав с тъмни...Прочети още