Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

с

Саблеклюн (Recurvirostra avosetta)

Описание: Дължина на тялото: 42 – 46 см. Размах на крилата: 67 – 77 см Има характерен завит нагоре клюн. Оперението е преобладаващо бяло. Главата и върховете на крилата са черни, на гърба и горната част на крилата има надлъжни...Прочети още

Свилено шаварче (Cettia cetti)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 15 – 19 см Оперението от горната страна на тялото е червено-кафяво, а отдолу – сиво-бяло. Опашката често е щръкнала нагоре.   Храна и местообитания:...Прочети още

Сврака (Pica pica)

Описание: Дължина на тялото: 40 – 51 см. Размах на крилата: 52 – 60 см В оперението преобладава черният цвят, само коремът и краищата на крилата са бели. Опашката е дълга и клиновидна.   Храна и...Прочети още

Северен славей (Luscinia luscinia)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 24 – 26 см Оперението е сиво-кафяво отгоре и по-светло отдолу. От южния славей се отличава по напетнените гърди и по-малко ръждивата опашка.   Храна...Прочети още

Сива врана (Corvus cornix)

Описание: Дължина на тялото: 44 – 51 см. Размах на крилата: 84 – 100 см Гърбът, коремът и подкрилията са сиви. Главата, гушата, гърдите, опашката и маховите пера на крилата са черни. Среща се в най-разнообразни местообитания,...Прочети още

Сива гъска (Anser anser)

Описание: Дължина на тялото: 74 – 84 см. Размах на крилата: 149 – 168 см По-едра от другите гъски. Оперението е преобладаващо сиво, крилата са с контрастни светли подкрилия и тъмни махови пера, светлосив кръст и широка бял ивица...Прочети още

Сива мухоловка (Muscicapa striata)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 23 – 25 см Гърбът е сиво-кафяв, гърдите са бели с напетнявания, главата също е напетнена. При наблюдение от по-близко разстояние ясно се виждат четинките около клюна....Прочети още

Сива овесарка (Emberiza calandra)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 19 см. Размах на крилата: 26 – 32 см По-едра е от другите овесарки. Оперението ѝ е сиво-кафяво с множество по-тъмни петна както по гърба и главата, така и по корема.   ...Прочети още

Сива патица (Anas strepera)

Описание: Дължина на тялото: 46 – 56 см. Размах на крилата: 78 – 90 см Оперението на мъжките е сиво-кафяво, с черно подопашие и черни и бели второстепенни махови пера (крилно огледало), коремът е светъл. Женските наподобяват...Прочети още

Сива сврачка (Lanius excubitor)

Описание: Дължина на тялото: 21 – 26 см. Размах на крилата: 30 – 36 см Гърбът и темето са сиви, презочната ивица е черна, крилата също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. Отличава се от черночелата...Прочети още

Сива чапла (Ardea cinerea)

Описание: Дължина на тялото: 84 – 102 см. Размах на крилата: 155 – 175 см Най-разпространената и едра чапла в България. Гърбът и крилата са сиви. Шията отпред и гърдите са с черни надлъжни черти. Храна и...Прочети още

Сива чучулига (Calandrella rufescens)

Описание: Дължина на тялото: 13–14 см    Размах на крилата : 24–32 см Наподобява късопръстата чучулига, но за разлика от нея е по-дребна, има напетняване на гърдите (подобно на полска чучулига) и има по-къси клюн. ...Прочети още

Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe)

Описание: Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 26 – 32 см В оперението преобладава сивият цвят. Мъжкият има черна презочна ивица, която покрива и част от бузата. Крилата са изцяло черни и имат рязка граница със сивия гръб....Прочети още

Сивоглава овесарка (Emberiza cia)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см Шията и главата са сиви с черни надлъжни ивици. Долната страна е керемиденочервена, рязко отграничена от сивата шия. При женските границата не е толкова явна и...Прочети още

Сивогуша завирушка (Prunella modularis)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 19 – 21 см Често пее от върха на храсти и дървета. Оперението е кафеникаво с черни надлъжни напетнявания, подобно на врабче, но гушата и вратът са сиви, а клюнът е тънък....Прочети още

Син синигер (Cyanistes caeruleus)

Описание: Дължина на тялото: 10 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 20 см Коремът е жълт без черна ивица по средата, главата е светла с черна презочна ивица и синьо теме. Яката, крилата и опашката са сини, а гърбът е жълто-зелен....Прочети още

Син скален дрозд (Monticola solitarius)

Описание: Дължина на тялото: 21 – 23 см. Размах на крилата: 35 – 40 см Мъжките са с тъмносиньо оперение с по-тъмни криле. Женските отгоре са кафяви, а отдолу по-светли с напречни ивици.   Храна и...Прочети още

Скален гълъб (Columba livia)

Описание: Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 62 – 68 см Има дива и одомашнена форма. Домашният (полудив) гълъб ( Columba livia f . domestica ) произхожда от дивия скален гълъб ( Columba livia livia )....Прочети още

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Описание: Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 190 – 225 см Профилът при реене, подобно на мишеловите и тръстиковия блатар, е характерен V-образен, но размерът е значително по-голям. Младите са с големи бели петна от...Прочети още

Скално врабче (Petronia petronia)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 21 – 23 см Оперението е сиво-кафяво, клюнът е масивен, има широки тъмни и светли ивици на главата. На гушата има малко жълто петно, което невинаги е видимо. ...Прочети още

Сойка (Garrulus glandarius)

Описание: Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 54 – 58 см Сиво-кафява птица с тъмни краища на крилата и черна опашка. Покривните пера на надкрилията са металиковосини с черни резки. Има ясно видим черен мустак,...Прочети още

Сокерица (Nucifraga caryocatactes)

Описание: Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 49 – 53 см Тялото е тъмнокафяво с бели надлъжни пръски. Главата отгоре и крилата са изцяло тъмни без петна, а подопашката и краищата на опашката са бели. ...Прочети още

Сокол орко (Falco subbuteo)

Описание: Дължина на тялото: 29 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 см Крилата са дълги и заострени. Възрастните са с червени слабини, които контрастират със светлия, надлъжно напетнен корем и тъмносивия гръб. Главата е с тъмна...Прочети още

Сокол скитник (Falco peregrinus)

Описание: Дължина на тялото: ♂ 38 – 35 см; ♀ 46 – 51 см  Размах на крилата : ♂ 89 – 100см; ♀ 104 – 113см Едър сокол с масивно тяло и широки заострени крила. Полетът му е активен с много плитки махове. Отгоре е сив с...Прочети още

Среден (качулат) корморан (Phalacrocorax aristotelis)

Описание: Дължина на тялото: 68 – 78 см. Размах на крилата: 95 – 110 см У нас се среща подвидът средиземноморски среден корморан Phalacrocorax aristotelis desmaresti . Оперението на възрастните е черно с металнозелен...Прочети още

Средиземноморска жълтонога чайка (Larus michahellis)

Описание: Дължина на тялото: 52–58 см. Размах на крилата: 120–140 см Най-често срещаната наша чайка. Трудно отличима от каспийската жълтонога чайка. Отличава се основно по по-късия и по-дебел клюн с голямо червено петно при върха,...Прочети още

Средиземноморски буревестник (Puffinus yelkouan)

Описание: Дължина на тялото: 30 – 35 см. Размах на крилата: 70 – 84 см Оперението отгоре на тялото е тъмнокафяво, а отдолу е бяло. Подопашието е тъмно.   Храна и местообитания: Храни се с...Прочети още

Средиземноморски сокол (Falco eleonorae)

Описание: Дължина на тялото: 36 – 42 см. Размах на крилата: 87 – 104 см Има две фази на оперението. При тъмната фаза оперението е изцяло черно-кафяво с по-светли основи на маховите пера. Птиците във светла фаза наподобяват сокол...Прочети още

Средна бекасина (Gallinago gallinago)

Описание: Дължина на тялото: 23 – 28 см. Размах на крилата: 39 – 45 см Оперението е кафяво с по-тъмни напетнявания. Формата на тялото е заоблена, клюнът е дълъг. Коремът е бял без напетнявания, за разлика от този на голямата...Прочети още

Средна пъструшка (Porzana parva)

Описание: Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 34 – 39 см Отдолу оперението на мъжките е сиво-синьо, а на женските – сиво-бяло. Гърбът и при двата пола е кафяв с надлъжни черни ивици. Храна и...Прочети още

Стридояд (Haematopus ostralegus)

Описание: Дължина на тялото: 39 – 44 см. Размах на крилата: 72 – 83 см Оперението на главата и гърба е черно, горната част на крилата също са черни с надлъжна бяла ивици. Гърдите, коремът и подопашието са бели. Клюнът е дълъг и...Прочети още