Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

т

Торбогнезден синигер (Remiz pendulinus)

Описание: Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 20 см. Гърбът е канелено-кафяв, долната страна на тялото е светла. Мъжките са черно-кафяво напетнени в горната част на гърдите. Главата е бяла с черна „маска“ през очите, която при...Прочети още

Тракийски кеклик (Alectoris chukar)

Описание: Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 47 – 52 см За разлика от планинския кеклик, има по-голямо кафяво петно зад окото, кремава шия и по-ясно изразена бяла вежда. Храна и местообитания:...Прочети още

Трипръст кълвач (Picoides tridactylus)

Описание: Дължина на тялото: 21 – 24 см. Размах на крилата: 40 см Оперението е преобладаващо тъмно. Крилата са черни с бели петънца по маховите пера, гърбът е светъл с напречни черни ивици, предната част на темето е златистожълта...Прочети още

Трънковче (Cercotrichas galactotes)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 22 – 27 см Оперението на гърба и горната страна на крилата е кафяво, коремът и гърдите са сиво- бели, Опашката е ръждивочервена с черно-бели върхове на крайните опашни...Прочети още

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus)

Описание: Дължина на тялото: 43 – 55 см. Размах на крилата: 115 – 140  см Най-често срещаният блатар у нас. Женската се определя лесно по светложълтото теме на фона на изцяло тъмното тяло. Мъжкият е с кафяв гръб, сиви крила и...Прочети още

Тръстиков цвъркач (Locustella luscinioides)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 15 – 20 см Оперението отгоре е червено-кафяво, има светла къса вежда над окото. Отличава се от речния цвъркач по дългите едноцветни червеникавокафяви подопашни пера и...Прочети още

Тръстикова овесарка (Emberiza schoeniclus)

Описание: Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 21 – 26 см Мъжкият е с изцяло черни глава и шия, с бели мустаци и бяла яка. По-трудни за различаване са женските, които приличат на женско врабче, но имат широк кремав...Прочети още

Тръстиково шаварче (Acrocephalus arundinaceus)

Описание: Дължина на тялото: 16 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 26 см Най-едрото шаварче. Често пее кацнало на върха на някоя тръстика. Характерни са голямата глава и дългата дебела като на дрозд човка. Окраската му е...Прочети още

Турилик (Burhinus oedicnemus)

Описание: Дължина на тялото: 38 – 45 см. Размах на крилата: 76 – 88 см Възрастните отгоре са със сиво-кафяво оперение с по-тъмно напетняване, което ги прави трудно забележими, когато са кацнали сред тревата. Крилата отдолу са...Прочети още

Тънкоклюна чайка (Chroicocephalus genei)

Описание: Дължина на тялото: 37 – 42 см. Размах на крилата: 90 – 102 см Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Останалата част от оперението е бяло. Клюнът е дълъг и тъмночервен, но от разстояние изглежда черен....Прочети още