Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

у

Уралска улулица (Strix uralensis)

Описание: Дължина на тялото: 50 – 59 см. Размах на крилата: 103 – 124 см Оперението е сиво-кафяво, ирисът на очите е тъмен. Може да бъде сбъркана с горската улулица, но е по-едра от нея и оперението ѝ е по-светло. ...Прочети още