Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

я

Ястребов орел (Hieraaetus fasciatus)

Описание: Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 145 – 165 см Оперението на горната страна на тялото е кафяво. Долната страна на тялото е светла с редки надлъжни петна по гърдите и корема и по-тъмни крила (особено...Прочети още

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)

Описание: Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 15 – 20 см Гушата и коремът са с напречни ивици, подобно на ястреб, които са по-добре изразени при мъжките. Отгоре оперението е изцяло сиво. Мъжките имат ясно видим...Прочети още