Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Х. Пешев, www.hristopeshev.eu

Карта

Зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см

Мъжкият има характерни черно гърло и презочна ивица, която разделя жълтите страни на главата на две части. Коремът е жълт, а гърдите маслиненозелени. Женските може да се сбъркат с жълтата овесарка, но ивиците по лицето са по-ясно изразени и контрастират със светлото лице. Кръстът е зеленикав, а не ръждив.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава предимно сухи, хълмисти места с пасища, храсти и единични дървета.

 

Гнездене:

Гнездото е в основата на храст, ниско на дърво или на земята. Снася 3 – 4 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в голяма част от страната, но с по-висока численост в ниските части на Южна България и по Черноморието. 

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид, но при тежки зими извършва скитания.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата и премахвана на ивиците от дървета и храсти, прекомерна употреба на инсектициди. 

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Жълта овесарка, сивоглава овесарка.