Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Н. Петков www.naturephotos.eu

Карта

Обикновена гага (Sonateria mollissima)

Описание:

Дължина на тялото: 60–70 см    Размах на крилата : 96–105 см

Мъжките са с преобладаващо бяло оперение, черен корем, глава и махови пера. Женските са кафява с тъмни петна.

 

Храна и местообитания:

Храни се с мекотели и ракообразни. Обитава морски крайбрежия.

 

Гнездене:


Гнездото е на земята. Снася 4-6 яйца, има една поколение годишно през периода април – юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща единични двойки и то не всяка година единствено по Черноморското крайбрежие между Калиакра и Дуранкулак и до Бургас.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен, скитащ и зимуващ вид.

 

Заплахи:

Замърсяване на морското крайбрежие, безпокойство в периода на размножаване, бракониерски острел.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.