Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Европейско черногушо ливадарче (Saxicola rubicola)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 21 см

Мъжкият има черна глава с контрастна бяла яка на врата. Гърбът е тъмен с две бели петна в основата на крилете, гърдите и горната част на корема са ръждиви. Женската е с подобно оперение, но главата е тъмнокафява, а не черна. От ръждивогушото ливадарче се отличава по липсата на бяла надочна ивица и по цвета на главата и гърба.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с насекоми. Обитава пасища и ливади с храсти в равнини и хълмисти райони.

 

Гнездене:

Гнезди на земята сред гъста трева. Снася 5 – 6 яйца, има две поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

Разпространен е петнисто в почти цялата страна, но по-често срещан в Сакар, Дервентските възвишени, Западна Странджа, по Черноморието, Струмската долина, Софийското поле и Западния Предбалкан.

 

Миграция и зимуване:

Зимува  в Южна Европа и Северна Африка.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата и ливадите, прекомерна употреба на инсектициди.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Ръждивогушо ливадарче, сиво каменарче, градинска червеноопашка.