Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 27 см

Мъжките са със бели глава, кръст и гърди и корем. Гърбът, горната страна на крилата, гушата и бузите са черни. Женските са с кафяво оперение по гърба и крилата, гърдите са по-светли с розов оттенък.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава каменисти степи и пасища, крайморски скали и сипеи.

 

Гнездене:

Гнезди в кухини на скали и каменни постройки и зидове, дупки в земята и между камъни. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

У на се среща основно по Северното черноморско крайбрежие между нос Емине и Дуранкулак.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август.

 

Заплахи:

Застрояване и увреждане на степните местообитания по крайбрежието.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Испанско каменарче.