Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Розов скорец (Sturnus roseus)

Описание:

Дължина на тялото: 19 – 22 см. Размах на крилата: 37 – 40 см

Гърбът и долната страна са розови, главата, крилата и опашката – черни. С повече или по-малко изразена качулка на главата. Младите са сиво-кафяви с контраст между черните крила и сивото тяло. За разлика от младите, клюнът на обикновения скорец е светъл.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със скакалци, други насекоми и дребни плодове (черница, череши и др.). Обитава степи и сухи пасища с каменисти хълмове, скални сипеи и стени и кариери.

 

Гнездене:

Гнезди колониално в дупки между камъни. Местата на гнездене зависят от наличната хранителна база и затова не се заемат всяка година. Снася 4 – 9 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

Има разпръснато и непостоянно разпространение най-вече в Източна и Южна България. По-често гнезди в районите на нос Калиакра и около Карнобат. По време на миграция може да бъде наблюдаван на ята в голяма част от страната, по-често в Източна България.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. [s1] Пролетната миграция е през май, а есенната – през август.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване и застрояване на степите и пасищата, безпокойство през периода на размножаване. 

 

Природозащитен статус в България:  

Уязвим.

 

 

Сходни видове:

Обикновен скорец.


 [s1]ГРЕШКА, Зимува в Индия