Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Елшова скатия (Carduelis spinus)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 20 – 23 см

Мъжките са с черно чело, теме и гърло, крилата са черни с жълти покривни пера. Опашката е врязана с черна ивица на върха. Бузите, гърдите, кръстът и горните странични части на опашката са лимоненожълти. Долната част на корема, страните на тялото и гърбът са напетнени.  Женските са подобни, но с по-бледо оперение.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена. Обитава планински иглолистни и смесени гори.

 

Гнездене:

Гнезди високо по дървета.Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Централна и Западна Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва вертикални миграции и може да бъда наблюдаван и в населени места.

 

Заплахи:

Изсичане и увреждане на планинските иглолистни гори при горскостопански дейности и изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Диво канарче, зеленика.