Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Тънкоклюна чайка (Chroicocephalus genei)

Описание:

Дължина на тялото: 37 – 42 см. Размах на крилата: 90 – 102 см

Гърбът и горната страна на крилата са светлосиви. Останалата част от оперението е бяло. Клюнът е дълъг и тъмночервен, но от разстояние изглежда черен. Основата на клюна и челото се сливат плавно. Краката са червени.

Храна и местообитания:

Храни се с риба и ракообразни. Обитава солени и бракични водоеми, лагуни и солници.

Гнездене:
Гнезди на земята. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода март-май.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в Атанасовското и Поморийското езеро, но по време на миграция и зимуване може да бъда наблюдаван и на други места по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Застрояване на пясъчните коси, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на яйцата и малките от скитащи кучета.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Речна чайка.