Онлайн определител

Речник

Птици

Червеноврат гмурецRed-necked GrebePodiceps grisegena

Ушат гмурецSlavonian GrebePodiceps auritus

Черноврат гмурецBlack-necked GrebePodiceps nigricollis

Жълтоклюн буревестникCoryCalonectris diomedea

Обикновен буревестникYelkouan ShearwaterPuffinus yelkouan

ВълнолюбкаEuropean Storm-petrelHydrobates pelagicus

Бял рибоядGannetMorus bassanus

Голям корморанCormorantPhalacrocorax carbo

Качулат корморанShagPhalacrocorax aristotelis

Малък корморанPygmy CormorantPhalacrocorax pygmeus

Розов пеликанWhite PelicanPelecanus onocrotalus

Къдроглав пеликанDalmatian PelicanPelecanus crispus

Голям воден бикBitternBotaurus stellaris

Малък воден бикLittle BitternIxobrichus minutus

Нощна чаплаNight HeronNycticorax nycticorax

Гривеста чаплаSquacco HeronArdeola ralloides

Биволска чаплаCattle EgretBubulcus ibis

Малка бяла чаплаLittle EgretEgretta garzetta

Голяма бяла чаплаGreat White EgretEgretta alba

Сива чаплаGrey HeronArdea cinerea

Червена чаплаPurple HeronArdea purpurea

Черен щъркелBlack StorkCiconia nigra

Бял щъркелWhite StorkCiconia ciconia

Блестящ ибисGlossy IbisPlegadis falcinellus

Бял лопатарSpoonbillPlatalea leucorodia

Розово фламингоGreater FlamingoPhoenicopterus ruber

Ням лебедMute SwanCygnus olor

Черен лебедAustralian Black SwanCygnus atratus

Тундров лебедBewickCygnus columbianus

Поен лебедWhooper SwanCygnus cygnus

Посевна гъскаBean GooseAnser fabalis

Голяма белочела гъскаWhite-fronted GooseAnser albifrons

Малка белочела гъскаLesser White-fronted GooseAnser erythropus

Сива гъскаGreylag GooseAnser anser

Снежна гъскаSnow GooseAnser caerulescens

Канадска гъскаCanada GooseBranta canadensis

Черна гъскаBrent GooseBranta bernicla

Червеногуша гъскаRed-breasted GooseBranta ruficollis

Червен ангъчRuddy ShelduckTadorna ferruginea

Бял ангъчShelduckTadorna tadorna

КаролинкаWood DuckAix sponsa

МандаринкаMandarin DuckAix galericulata

ФишWigeonAnas penelope

Сърпокрила патицаFalcated DuckAnas falcata

Сива патицаGadwallAnas strepera

Зимно бърнеTealAnas crecca

Зеленоглава патицаMallardAnas platyrhynchos

Шилоопашата патицаPintailAnas acuta

Лятно бърнеGarganeyAnas querquedula

КлопачShovelerAnas clypeata

Мраморна патицаMarbled DuckMarmaronetta angustirostris

Червеноклюна потапницаRed-crested PochardNetta rufina

Кафявоглава потапницаPochardAythya ferina

Белоока потапницаFerruginous DuckAythya nyroca

Качулата потапницаTufted DuckAythya fuligula

Планинска потапницаScaupAythya marila

ГагаEiderSomateria mollissima

Ледена потапницаLong-tailed DuckClangula hyemalis

Траурна потапницаCommon ScoterMelanitta nigra

Кадифена потапницаVelvet ScoterMelanitta fusca

ЗвънаркаGoldeneyeBucephala clangula

Качулат нирецHooded MerganserMergus cucullatus

Малък нирецSmewMergus albellus

Среден нирецRed-breasted MerganserMergus serrator

Голям нирецGoosanderMergus merganser

Тръноопашата потапницаWhite-headed DuckOxyura leucocephala

ОсоядHoney BuzzardPernis apivorus

Пепелява каняBlack-shouldered KiteElanus caeruleus

Черна каняBlack KiteMilvus migrans

Червена каняRed KiteMilvus milvus

Морски орелWhite-tailed EagleHaliaeetus albicilla

Брадат лешоядLammergeierGypaetus barbatus

Египетски лешоядEgyptian VultureNeophron percnopterus

Белоглав лешоядGriffon VultureGyps fulvus

Черен лешоядBlack VultureAegypius monachus

Орел змиярShort-toed EagleCircaetus gallicus

Тръстиков блатарMarsh HarrierCircus aeruginosus

Полски блатарHen HarrierCircus cyaneus

Степен блатарPallid HarrierCircus macrourus

Ливаден блатарMontaguCircus pygargus

Голям ястребGoshawkAccipiter gentilis

Малък ястребSparrowhawkAccipiter nisus

Късопръст ястребLevant SparrowhawkAccipiter brevipes

Обикновен мишеловBuzzardButeo buteo

Белоопашат мишеловLong-legged BuzzardButeo rufinus

Северен мишеловRough-legged BuzzardButeo lagopus

Малък креслив орелLesser Spotted EagleAquila pomarina

Голям креслив орелSpotted EagleAquila clanga

Степен орелSteppe EagleAquila nipalensis

Царски орелImperial EagleAquila heliaca

Скален орелGolden EagleAquila chrysaetos

Малък орелBooted EagleHieraaetus pennatus

Ястребов орелBonelliHieraaetus fasciatus

Речен орелOspreyPandion haliaetus

Белошипа ветрушкаLesser KestrelFalco naumanni

Черношипа ветрушкаKestrelFalco tinnunculus

Червенонога ветрушкаRed-footed FalconFalco vespertinus

Малък соколMerlinFalco columbarius

ОркоHobbyFalco subbuteo

Средиземноморски соколEleonoraFalco eleonorae

Далматински соколLannerFalco biarmicus

Ловен соколSakerFalco cherrug

Сокол скитникPeregrineFalco peregrinus

ЛещаркаHazel GrouseBonasa bonasia

ТетревBlack GrouseTetrao tetrix

ГлухарCapercaillieTetrao urogallus

Тракийски кекликChukarAlectoris chukar

Планински кекликRock PartridgeAlectoris graeca

ЯребицаGrey PartridgePerdix perdix

ПъдпъдъкQuailCoturnix coturnix

Колхидски фазанPheasantPhasianus colchicus

КрещалецWater RailRallus aquaticus

Голяма пъструшкаSpotted CrakePorzana porzana

Средна пъструшкаLittle CrakePorzana parva

Малка пъструшкаBaillonPorzana pusilla

Ливаден дърдавецCorncrakeCrex crex

ЗеленоножкаMoorhenGallinula chloropus

ЛискаCootFulica atra

Сив жеравCraneGrus grus

Момин жеравDemoiselle CraneAnthropoides virgo

СтрепетLittle BustardTetrax tetrax

ДроплаGreat BustardOtis tarda

СтридоядOystercatcherHaematopus ostralegus

КокилобегачBlack-winged StiltHimantopus himantopus

СаблеклюнAvocetRecurvirostra avosetta

ТуриликStone-curlewBurhinus oedicnemus

Кафявокрил огърличникCollared PratincoleGlareola pratincola

Чернокрил огърличникBlack-winged PratincoleGlareola nordmanni

Речен дъждосвирецLittle Ringed PloverCharadrius dubius

Пясъчен дъждосвирецRinged PloverCharadrius hiaticula

Морски дъждосвирецKentish PloverCharadrius alexandrinus

Дългокрак дъждосвирецGreater Sand PloverCharadrius leschenaultii

Каспийски дъждосвирецCaspian PloverCharadrius asiaticus

Планински дъждосвирецDotterelCharadrius morinellus

Златиста булкаGolden PloverPluvialis apricaria

Сребриста булкаGrey PloverPluvialis squatarola

Шипокрила калугерицаSpur-winged PloverHoplopterus spinosus

Степна калугерицаSociable PloverChettusia gregaria

Обикновена калугерицаLapwingVanellus vanellus

Голям брегобегачKnotCalidris canutus

Трипръст брегобегачSanderlingCalidris alba

Малък брегобегачLittle StintCalidris minuta

Сив брегобегачTemminckCalidris temminckii

Кривоклюн брегобегачCurlew SandpiperCalidris ferruginea

Тъмногръд брегобегачDunlinCalidris alpina

Плоскоклюн брегобегачBroad-billed SandpiperLimicola falcinellus

Ръждивогръд брегобегачBuff-breasted SandpiperTryngites subruficollis

БойникRuffPhilomachus pugnax

Малка бекасинаJack SnipeLymnocryptes minimus

Средна бекасинаSnipeGallinago gallinago

Голяма бекасинаGreat SnipeGallinago media

Горски бекасWoodcockScolopax rusticola

Черноопашат крайбрежен бекасBlack-tailed GodwitLimosa limosa

Пъстроопашат крайбрежен бекасBar-tailed GodwitLimosa lapponica

Малък свирецWhimbrelNumenius phaeopus

Тънкоклюн свирецSlender-billed CurlewNumenius tenuirostris

Голям свирецCurlewNumenius arquata

Голям червеноног водобегачSpotted RedshankTringa erythropus

Малък червеноног водобегачRedshankTringa totanus

Малък зеленоног водобегачMarsh SandpiperTringa stagnatilis

Голям зеленоног водобегачGreenshankTringa nebularia

Голям горски водобегачGreen SandpiperTringa ochropus

Малък горски водобегачWood SandpiperTringa glareola

Пепеляв брегобегачTerek SandpiperXenus cinereus

Късокрил кюкавецCommon SandpiperActitis hypoleucos

Петнист кюкавецSpotted SandpiperActitis macularia

КамъкообръщачTurnstoneArenaria interpres

Тънкоклюн листоногRed-necked PhalaropePhalaropus lobatus

Плоскоклюн листоногGrey PhalaropePhalaropus fulicarius

Голям морелетникPomarine SkuaStercorarius pomarinus

Среден морелетникArctic SkuaStercorarius parasiticus

Дългоопашат морелетникLong-tailed SkuaStercorarius longicaudus

СкуаGreat SkuaStercorarius skua

Голяма черноглава чайкаGreat Black-headed GullLarus ichthyaetus

Реликтна чайкаRelict GullLarus relictus

Малка черноглава чайкаMediterranean GullLarus melanocephalus

Малка чайкаLittle GullLarus minutus

Вилоопашата чайкаSabineLarus sabini

Речна чайкаBlack-headed GullLarus ridibundus

Дългоклюна чайкаSlender-billed GullLarus genei

Пръстенчатоклюна чайкаRing-billed GullLarus delawarensis

Чайка буревестницаCommon GullLarus canus

Малка черногърба чайкаLesser Black-backed GullLarus fuscus

Сребриста чайкаHerring GullLarus argentatus

Жълтокрака чайкаYellow-legged GullLarus cachinnans

Голяма черногърба чайкаGreat Black-backed GullLarus marinus

Трипръста чайкаKittiwakeRissa tridactyla

Дебелоклюна рибаркаGull-billed TernGelochelidon nilotica

Каспийска рибаркаCaspian TernSterna caspia

Гривеста рибаркаSandwich TernSterna sandvicensis

Речна рибаркаCommon TernSterna hirundo

Полярна рибаркаArctic TernSterna paradisaea

Малка рибаркаLittle TernSterna albifrons

Белобуза рибаркаWhiskered TernChlidonias hybridus

Черна рибаркаBlack TernChlidonias niger

Белокрила рибаркаWhite-winged Black TernChlidonias leucopterus

Тънкоклюна кайраGuillemotUria aalge

Пухопръста пустинаркаPallasSyrrhaptes paradoxus

Див скален гълъбRock DoveColumba livia

Гълъб хралупарStock DoveColumba oenas

ГривякWoodpigeonColumba palumbus

СмехуркаAfrican Collared DoveStreptopelia roseogrisea

ГугуткаCollared DoveStreptopelia decaocto

ГургулицаTurtle DoveStreptopelia turtur

Качулата кукувицаGreat Spotted CuckooClamator glandarius

Обикновена кукувицаCuckooCuculus canorus

Забулена соваBarn OwlTyto alba

ЧухълScops OwlOtus scops

БухалEagle OwlBubo bubo

Малка кукумявкаPygmy OwlGlaucidium passerinum

Домашна кукумявкаLittle OwlAthene noctua

Горска улулицаTawny OwlStrix aluco

Уралска улулицаUral OwlStrix uralensis

Ушата соваLong-eared OwlAsio otus

Блатна соваShort-eared OwlAsio flammeus

Пернатонога кукумявкаTengmalmAegolius funereus

КозодойNightjarCaprimulgus europaeus

Черен бързолетSwiftApus apus

Блед бързолетPallid SwiftApus pallidus

Алпийски бързолетAlpine SwiftApus melba

Земеродно рибарчеKingfisherAlcedo atthis

Зелен пчелоядBlue-cheeked Bee-eaterMerops superciliosus

Обикновен пчелоядBee-eaterMerops apiaster

СинявицаRollerCoracias garrulus

ПапунякHoopoeUpupa epops

ВъртошийкаWryneckJynx torquilla

Сив кълвачGrey-headed WoodpeckerPicus canus

Зелен кълвачGreen WoodpeckerPicus viridis

Черен кълвачBlack WoodpeckerDryocopus martius

Голям пъстър кълвачGreat Spotted WoodpeckerDendrocopos major

Сирийски кълвачSyrian WoodpeckerDendrocopos syriacus

Среден пъстър кълвачMiddle Spotter WoodpeckerDendrocopos medius

Белогръб кълвачWhite-backed WoodpeckerDendrocopos leucotus

Малък пъстър кълвачLesser Spotted WoodpeckerDendrocopos minor

Трипръст кълвачThree-toed WoodpeckerPicoides tridactylus

Дебелоклюна чучулигаCalandra LarkMelanocorypha calandra

Белокрила чучулигаWhite-winged LarkMelanocorypha leucoptera

Черна чучулигаBlack LarkMelanocorypha yeltoniensis

Късопръста чучулигаShort-toed LarkCalandrella brachydactyla

Сива чучулигаLesser Short-toed LarkCalandrella rufescens

Качулата чучулигаCrested LarkGalerida cristata

Горска чучулигаWoodlarkLullula arborea

Полска чучулигаSkylarkAlauda arvensis

Ушата чучулигаHorned LarkEremophila alpestris

Брегова лястовицаSand MartinRiparia riparia

Скална лястовицаCrag MartinPtyonoprogne rupestris

Селска лястовицаSwallowHirundo rustica

Червенокръста лястовицаRed-rumped SwallowHirundo daurica

Градска лястовицаHouse MartinDelichon urbica

Степна бъбрицаRichardAnthus richardi

Полска бъбрицаTawny PipitAnthus campestris

Горска бъбрицаTree PipitAnthus trivialis

Ливадна бъбрицаMeadow PipitAnthus pratensis

Тундрова бъбрицаRed-throated PipitAnthus cervinus

Водна бъбрицаWater PipitAnthus spinoletta

Жълта стърчиопашкаYellow WagtailMotacilla flava

Жълтоглава стърчиопашкаCitrine WagtailMotacilla citreola

Планинска стърчиопашкаGrey WagtailMotacilla cinerea

Бяла стърчиопашкаPied WagtailMotacilla alba

КопринаркаWaxwingBombycilla garrulus

Воден косDipperCinclus cinclus

ОрехчеWrenTroglodytes troglodytes

Сивогуша завирушкаDunnockPrunella modularis

Пъстрогуша завирушкаAlpine AccentorPrunella collaris

ТрънковчеRufous Bush RobinCercotrichas galactotes

ЧервеногушкаRobinErithacus rubecula

Северен славейThrush NightingaleLuscinia luscinia

Южен славейNightingaleLuscinia megarhynchos

СиньогушкаBluethroatLuscinia svecica

Домашна червеноопашкаBlack RedstartPhoenicurus ochruros

Градинска червеноопашкаRedstartPhoenicurus phoenicurus

Ръждивогушо ливадарчеWhinchatSaxicola rubetra

Черногушо ливадарчеStonechatSaxicola torquata

Сибирско ливадарчеSiberian StonechatSaxicola maura

Ориенталско каменарчеIsabelline WheatearOenanthe isabellina

Сиво каменарчеNorthern WheatearOenanthe oenanthe

Черногърбо каменарчеPied WheatearOenanthe pleschanka

Испанско каменарчеBlack-eared WheatearOenanthe hispanica

Скално каменарчеFinschOenanthe finschii

Черно каменарчеBlack WheatearOenanthe leucura

Пъстър скален дроздRock ThrushMonticola saxatilis

Син скален дроздBlue Rock ThrushMonticola solitarius

Златист дроздWhiteZoothera dauma

Белогуш дроздRing OuzelTurdus torquatus

КосBlackbirdTurdus merula

Черногуш дроздBlack-throated ThrushTurdus ruficollis

Хвойнов дроздFieldfareTurdus pilaris

Поен дроздSong ThrushTurdus philomelos

Белогуш дроздRedwingTurdus iliacus

Имелов дроздMistle ThrushTurdus viscivorus

Свилено шаварчеCettiCettia cetti

Пъстроопашато шаварчеFan-tailed WarblerCisticola juncidis

Полски цвъркачGrasshopper WarblerLocustella naevia

Речен цвъркачRiver WarblerLocustella fluviatilis

Тръстиков цвъркачSaviLocustella luscinioides

Мустакато шаварчеMoustached WarblerAcrocephalus melanopogon

Водно шаварчеAquatic WarblerAcrocephalus paludicola

Крайбрежно шаварчеSedge WarblerAcrocephalus schoenobaenus

Индийско шаварчеPaddyfield WarblerAcrocephalus agricola

Градинско шаварчеBlythAcrocephalus dumetorum

Храстово шаварчеMarsh WarblerAcrocephalus palustris

Блатно шаварчеReed WarblerAcrocephalus scirpaceus

Тръстиково шаварчеGreat Reed WarblerAcrocephalus arundinaceus

Малък маслинов присмехулникOlivaceous WarblerHippolais pallida

Голям маслинов присмехулникOlive-tree WarblerHippolais olivetorum

Градински присмехулникIcterine WarblerHippolais icterina

Пъстрогушо коприварчеDartford WarblerSylvia undata

Червеногушо коприварчеSubalpine WarblerSylvia cantillans

Малко черноглаво коприварчеSardinian WarblerSylvia melanocephala

Орфеево коприварчеOrphean WarblerSylvia hortensis

Ястребогушо коприварчеBarred WarblerSylvia nisoria

Малко белогушо коприварчеLesser WhitethroatSylvia curruca

Голямо белогушо коприварчеWhitethroatSylvia communis

Градинско коприварчеGarden WarblerSylvia borin

Голямо черноглаво коприварчеBlackcapSylvia atricapilla

Северен певецArctic WarblerPhylloscopus borealis

Планински певецBonelliPhylloscopus bonelli

Буков певецWood WarblerPhylloscopus sibilatrix

Елов певецChiffchaffPhylloscopus collybita

Брезов певецWillow WarblerPhylloscopus trochilus

Жълтоглаво кралчеGoldcrestRegulus regulus

Червеноглаво кралчеFirecrestRegulus ignicapillus

Сива мухоловкаSpotted FlycatcherMuscicapa striata

Червеногуша мухоловкаRed-breasted FlycatcherFicedula parva

Полубеловрата мухоловкаSemi-collared FlycatcherFicedula semitorquata

Беловрата мухоловкаCollared FlycatcherFicedula albicollis

Жалобна мухоловкаPied FlycatcherFicedula hypoleuca

Мустакат синигерBearded TitPanurus biarmicus

Дългоопашат синигерLong-tailed TitAegithalos caudatus

Лъскавоглав синигерMarsh TitParus palustris

Жалобен синигерSombre TitParus lugubris

Матовоглав синигерWillow TitParus montanus

Качулат синигерCrested TitParus cristatus

Черен синигерCoal TitParus ater

Син синигерBlue TitParus caeruleus

Голям синигерGreat TitParus major

Горска зидаркаNuthatchSitta europaea

Скална зидаркаRock NuthatchSitta neumayer

СкалолазкаWallcreeperTichodroma muraria

Кралчевиден певецPallas's WarblerPhylloscopus proregulus

Горска дърволазкаTreecreeperCerthia familiaris

Градинска дърволазкаShort-toed TreecreeperCerthia brachydactyla

Торбогнезден синигерPenduline TitRemiz pendulinus

АвлигаGolden OrioleOriolus oriolus

Червеногърба сврачкаRed-backed ShrikeLanius collurio

Черночела сврачкаLesser Grey ShrikeLanius minor

Сива сврачкаGreat Grey ShrikeLanius excubitor

Зеленикав певецGreenish WarblerPhylloscopus trochiloides

Червеноглава сврачкаWoodchat ShrikeLanius senator

Белочела сврачкаMasked ShrikeLanius nubicus

СойкаJayGarrulus glandarius

СвракаMagpiePica pica

СокерицаNutcrackerNucifraga caryocatactes

Жълтоклюна гаргаAlpine ChoughPyrrhocorax graculus

ЧавкаJackdawCorvus monedula

Сибирски присмехулникBooted WarblerHippolais caligata

Полска вранаRookCorvus frugilegus

Сива вранаHooded CrowCorvus corone cornix

ГарванRavenCorvus corax

Обикновен скорецStarlingSturnus vulgaris

Розов скорецRose-coloured StarlingSturnus roseus

Домашно врабчеHouse SparrowPasser domesticus

Пустинно каменарчеDesert WheatearOenanthe deserti

Испанско врабчеSpanish SparrowPasser hispaniolensis

Италианско врабчеItalian SparrowPasser italiae

Полско врабчеTree SparrowPasser montanus

Скално врабчеRock SparrowPetronia petronia

Снежна чинкаSnow FinchMontifringilla nivalis

Обикновена чинкаChaffinchFringilla coelebs

СиньоопашкаRed-flanked BluetailTarsiger cyanurus

Планинска чинкаBramblingFringilla montifringilla

Диво канарчеSerinSerinus serinus

ЗеленикаGreenfinchCarduelis chloris

ЩиглецGoldfinchCarduelis carduelis

Елшова скатияSiskinCarduelis spinus

Обикновено конопарчеLinnetCarduelis cannabina

Жълтоклюно конопарчеTwiteCarduelis flavirostris

Полудив гълъбFeral PigeonColumba livia var. domestica

Брезова скатияRedpollCarduelis flammea

Белокрила кръсточовкаTwo-barred CrossbillLoxia leucoptera

Обикновена кръсточовкаCrossbillLoxia curvirostra

Пустинна чинкаDesert FinchRhodospiza obsoleta

Червена чинкаScarlet RosefinchCarpodacus erythrinus

ЧервенушкаBullfinchPyrrhula pyrrhula

Малка белокрила чайкаIceland GullLarus glaucoides

ЧерешаркаHawfinchCoccothraustes coccothraustes

Лапландска овесаркаLapland BuntingCalcarius lapponicus

Снежна овесаркаSnow BuntingPlectrophenax nivalis

Белоглава овесаркаPine BuntingEmberiza leucocephalos

Жълта овесаркаYellowhammerEmberiza citrinella

Черногърла овесаркаCirl BuntingEmberiza cirlus

Сивоглава овесаркаRock BuntingEmberiza cia

Цветногръд брегобегачPectoral SandpiperCalidris melanotus

Градинска овесаркаOrtolan BuntingEmberiza hortulana

Пепелява овесаркаCretzschmarEmberiza caesia

Белогуша овесаркаRustic BuntingEmberiza rustica

Малка овесаркаLittle BuntingEmberiza pusilla

Тръстикова овесаркаReed BuntingEmberiza schoeniclus

Черноглава овесаркаBlack-headed BuntingEmberiza melanocephala

Жълтоклюн щъркелYellow-billed StorkMycteria ibis

Сива овесаркаCorn BuntingMiliaria calandra