Онлайн определител

Дом за царския орел на DMS POLET


Царски орел/сн. Св. Спасов

POLET е ключовата ни дума в единен дарителски номер DMS в България!

 

„Дом за царския орел“ е нашата кауза.

 

Лесно и бързо може да ни подкрепите, като изпратете дарителски SMS с текст на латиница DMS POLET на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и А1).

 

За абонаментни дарения и други начини за даряване посетете: https://dmsbg.com/

 

ВАЖНО: За абонати на Telenor, VIVACOM и А1 цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС, за абонаментните дарения стойността е 2 или 5 лв. месечно.

 

 

 

Нека помогнем на царския орел да има сигурен, спокоен и защитен дом в България!

 

Можем да го направим заедно, като купим земя за орела в Сакар – мястото, където в страната ни има най-много двойки царски орли от общо 29. В дома на орела 1 дка земя струва между 450-500 лв.

 

Миналата година благодарение на вас и кампанията „България дарява“ купихме 3,3 дка земя за царския орел в Сакар със събраните близо 1050 лв. Тези 3300 квадратни метра се използват от двойките орли, живеещи в близост, като места за ловуване и почивка.

Тази година искаме да увеличим квадратурата на дома на орела и за това са необходими поне 5000 лева.

 

Заедно можем да направим царството на орела сигурна за него крепост, като увеличаваме спасените земи!

 

Царството на царския орел за съжаление става все по-малко. С годините площта на владенията на вида в страната ни намалява драстично. Орелът губи дома си постепенно и това е една от най-сериозните заплахи за него. Това е и една от причините царският орел да е застрашен от изчезване в световен мащаб.

 

Кой, как и защо ограбва земите на орлите?

Кой? – хората. Как? – налице е тенденция към разораване и превръщане на значими за царския орел територии, стопанисвани като пасища, в обработваеми земи, лозя и овощни градини. Така се разрушават многочислени колонии на лалугери и двойки царски орли, които биват лишени от храна, а това може да доведе до напускане на домовете им – земите, в които живеят от стотици години.

 

„Моят дом е моята крепост!“ Това важи и за дивите животни. Домът им е там, където образуват двойки, отглеждат своите малки и намират достатъчно храна, за да изхранят семейството си. Звучи познато, нали!? Така, както ние, хората, се стремим през живота си да изградим своя дом и в него в спокойствие и любов да отгледаме децата си, така е и при животните.

 

Защо е важно закупуването на земи?

Закупуването на земи в Сакар и възстановяването им допринася за опазването на лалугера и други видове, които са важен хранителен ресурс за царския орел. Така се възстановява биологичното разнообразие като цяло.

Българско дружество за защита на птиците има опит във възстановяването на земи с цел превръщането им в подходящи места за хранене на царския орел, както и във възстановяването на места за размножаване. Увеличаването на земите в добро биологично състояние води до увеличаване на шансовете за оцеляване на царския орел.