Онлайн определител

Документи

Приложение 7 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 6 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 5 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 4 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 3 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 2 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Приложение 1 към Становище: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Становище относно: Разработване и национално съгласуване на управленски подход за мрежата Натура 2000 и за Националната приоритетна рамка за Натура 2000

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ‛Изграждане на ветроенергиен парк ‛Калиакра“ в землището на с. Българево, община Каварна“ , изготвен от КЦУР ‛Геопонт-Интерком“ ООД [ 2003-01-01 12:01:01 ]

Настоящото становище е изготвено след обстойно запознаване с доклада за ОВОС на инвестиционен проект на фирма ИНОС-1 ООД. За изготвянето на становището са анализирани резултатите от осъществени проучвания на БДЗП в района от 1990 год. насам и изследвания върху есенната миграция на птиците в периода август - октовмри 2004 год. (Национална банка за орнитологична информация към БДЗП). Данните, анализите и заключенията визират територията на площадката.

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците относно Оценка на въздействието върху околната среда на Общ устройствен и ландшафтноустройствен план на високопланински спортно-туристически комплекс Сютка

След запознаване с документацията по ОВОС на посочения по-горе план и анализ на съдържанието му считаме за необходимо да отбележим следното:

По отношение на доклада по ОВОС
Докладът по ОВОС (ДОВОС) е изготвен по регламентирания начин и притежава несъмнени достойнства. Въпреки това, следва да отбележим следните съществени недостатъци