Онлайн определител

Документи

СТАНОВИЩЕ на Българското дружество за защита на птиците относно:Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение ‛Вятърен парк за прозиводство на ел. енергия – ветроенергийна станция, I-ви етап“ за района на гр.Балчик с инвеститор ‛Тесса енерд [2003-01-01 12:01:01]

След като се запозна със съдържанието на доклада, Българското дружество за защита на птиците / BirdLife Bulgaria желае да изкаже следните коментари и аргументирано становище:

Европейски „Двойкаджия“ ли е България в своята природозащитната политика? [2003-01-01 12:01:01]

ОТНОСНО: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРИРОДОЗАЩИТНА ПОЛИТИКА, В КОНТЕКСТНА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА СТРАНАТА КЪМ ЕС И ГОТОВНОСТТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА НА 2010Г.

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение ‛Изграждане на ветроенергиен парк в землищата на град Каварна и с. Българево, община Каварна“ , изготвен от ‛ЕКОЕМ“ ЕООД – град София. [2003-01-01 12:01:01]

Настоящото становище е изготвено след обстойно запознаване с доклава по ОВОС на проект за инвестиционно предложение "Изграждане на ветроенергиен парк в землищата на град Каварна и с. Българево, община Каварна". За изготвянето на становището са анализирани резултатите от осъществени проучвания на БДЗП в района (Национална банка за орнитологична информация към БДЗП)