Онлайн определител

Документи

Процедура за прекъсване на членство

Политика за екологична устойчивост и екологосъобразни обществени поръчки Българско дружество за защита на птиците

Политика за екологична устойчивост и екологосъобразни обществени поръчки Българско дружество за защита на птиците

Етичен кодекс

Правила за работа на Управителния съвет на БДЗП

Устав на БДЗП