Онлайн определител

Документи

План за действие за опазване на балканската и централно-азиатската популация на египетския лешояд по миграционния му път (EVFAP)

Планове за действие за опазване на: белоока потапница, голям воден бик, тръноопашата потапница, малък корморан, къдрoглав пеликан

План за действие за опазването на сухоземните костенурки в България (2005 - 2014 г.)

Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България (2013-2022 г.)

План за действие за опазване на египетския лешояд (2009-2018 г.)

План за действие за опазване на ловния сокол в България (2013 - 2022 г.)

План за действие за опазване на кръстатия орел в България (2013 - 2022 г.)