Онлайн определител

Документи

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 25.11.2017

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 19.8.2017

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 13.5.2017 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 18.3.2017 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 10.12.2016 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 27.08.2016 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 11.06.2016 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 23.01.2016

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 20.02.2016

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 17.10.2015