Онлайн определител

Документи

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 19.06.2019

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 28.5.2019

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 17.11.2018

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 11.8.2018

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 11.5.2018

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 19.04.2018

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 10.2.2018

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 25.11.2017

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 19.8.2017

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 13.5.2017 г.