Онлайн определител

Документи

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 27.08.2016 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 11.06.2016 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 23.01.2016

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 20.02.2016

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 17.10.2015

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 11.07.2015 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 16.05.2015 г.

Резюме на протокол от заседание на Управителния съвет на БДЗП от 13.02.2015 г.