Онлайн определител

Документи

Протокол от Общо събрание на БДЗП, 13.05.2017 г.

ПОКАНА за редовно oтчетно-изборно общо събрание на БДЗП 2017 г.

Протокол от общо събрание на БДЗП, 23.01.2016

Доклад на Управителния съвет на БДЗП за периода 31 януари 2015 – декември 2015

Бюджет на БДЗП за 2016 г.

Протокол от Общо събрание на БДЗП - 31.01.2015 г.