Онлайн определител

Документи

Протокол от Общо събрание на БДЗП, 14.04.2018 г.

Константин Господинов - автобиография

Емил Тодоров - автобиография

Проекто-бюджет на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) за 2018 г.

ДОКЛАД на Управителния съвет на Българско дружество за защита на птиците за 2017 г.

Протокол от Общо събрание на БДЗП, 13.05.2017 г.

ПОКАНА за редовно oтчетно-изборно общо събрание на БДЗП 2017 г.

Протокол от общо събрание на БДЗП, 23.01.2016

Доклад на Управителния съвет на БДЗП за периода 31 януари 2015 – декември 2015

Бюджет на БДЗП за 2016 г.