Онлайн определител

Документи

Документи за предстоящо Общо събрание на БДЗП на 10.08.2019 г.

Протокол от Общо събрание на БДЗП, 20.4.2019

Протокол от Общо събрание на БДЗП, 14.04.2018 г.

Константин Господинов - автобиография

Емил Тодоров - автобиография

Проекто-бюджет на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) за 2018 г.

ДОКЛАД на Управителния съвет на Българско дружество за защита на птиците за 2017 г.

Протокол от Общо събрание на БДЗП, 13.05.2017 г.

ПОКАНА за редовно oтчетно-изборно общо събрание на БДЗП 2017 г.

Протокол от общо събрание на БДЗП, 23.01.2016