Онлайн определител

Издания

Кратък отчет на LIFE+ проект Помощ за египетския лешояд

16.01.2017
Автор: Стоян Николов и Йорданка Луканова

 

Пътеводител на бургаските влажни зони за любители на птиците и езерата

16.10.2015
Автор: Владимир Младенов, Ралица Георгиева

 

Кратък отчет на LIFE+ проект Сигурно зимовище за червеногушата гъска

03.09.2015
Автор: Боряна Михова и Питър Крансуик

 

Наръчник на сладководния риболовец

23.07.2015
Автор: Фондация "Ресурсен център за морски изследвания"

Наръчник на риболовеца

23.07.2015
Автор: Фондация "Ресурсен център за морски изследвания"

Кратък отчет на проект LIFE+ Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България“

07.01.2015
Автор: Проект LIFE+ Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България

 

Обобщен отчет на проект "Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие"

06.01.2015
Автор: Проект "Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие"

 

Обобщен отчет на проект LIFE+ "Опазване на ловния сокол Falco cherrug в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия"

03.01.2015
Автор: Проект LIFE+ "Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия"