Онлайн определител

Издания

ПОМАГАЛО ЗА ЛОВЕЦА: ПТИЦИ

02.12.2003
Автор: Петър Янков, Емил тодоров, Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов, Мариана Вълчева

  Помагало за ловеца: птици Природозащитна поредица – книга 21 ...

Заедно за Дунав: Добри практики

02.12.2003
Автор: БДЗП

  Заедно за Дунав: Добри практики Природозащитна поредица – книга 20 ...

Орнитологично важни места в България и Натура 2000

20.08.2003
Автор: БДЗП

  Орнитологично важни места в България и Натура 2000 [ 2008-03-07 10:40:39 ] Книгата...

Карта на чувствителните зони по течението на река Дунав

20.02.2003
Автор: БДЗП

  Карта на чувствителните зони по течението на река Дунав Проект "Заедно за...

Зелени хоризонти

20.02.2003
Автор: БДЗП

  Проект „Заедно за Дунав” София, 2012 „Зелени хоризонти“...

Защитените територии в Източни Родопи и Сакар планина

20.08.2002
Автор: Стойчо Стойчев и Антоанета Петрова

  2003

Да опазим сухоземните костенурки в България

20.08.2002
Автор: Георги Попгеоргиев и Димитър Плачийски

  2006 Книга №9 от Природозащитната поредица на БДЗП представя съвременна...

Белият щъркел (Ciconia ciconia) в България - II

20.08.2002
Автор: БДЗП

  Отговорен редактор Цено Петров, 2007 Втората книга от поредицата за белия...

Атлас на гнездящите птици в България

20.12.2001
Автор: БДЗП

  Отговорен редактор: Петър Янков БДЗП, София 2007 Атласът на гнездящите...

Опазване и управление на орнитологично важни места. Наръчник на доброволните сътрудници по програмата за ОВМ

20.09.2001
Автор: БДЗП

  Ръководството е изготвено в рамките на проект „Засилване участието на гражданското...

Biologically Important Forests in Bulgaria and Romania

20.09.2001
Автор: БДЗП

  BSPB, 2009

Biologically Important Forests in Europe

20.09.2001
Автор: БДЗП

  BSPB, 2009

Bulgarian-Romanian Forest Mapping. Project Report 20009

20.09.2001
Автор: БДЗП

  BSPB, 2009

Помощ за властелина на бурите

20.08.2001
Автор: Стойчо Стойчев и Петър Янков

  Издание на БДЗП за царския орел, 2003