Онлайн определител

Орнитологично важни места в България и Натура 2000

20.08.2003
Автор: БДЗП

Орнитологично важни места в България и Натура 2000 [ 2008-03-07 10:40:39 ]
Книгата представя 114 орнитологично важни места у нас. Съгласно съдебната практика на Европейския съюз, това е необходимият минимум за включване в европейската екологична мрежа Натура 2000. Изданието е плод на дългогодишна работа на широк кръг специалисти. Отговорни редактори са Ирина Матеева, Отговорник по европейските политики и Младен Граматиков, Отговорник за ОВМ и Натура 2000 в БДЗП. Изданието е безплатно за държавни институции, научни институти, учебни заведения и библиотеки, както и за природозащитни НПО. Книгата се разпространява чрез централния офис на БДЗП, цена 120 лв. 

Изтегли