Онлайн определител

Карта на чувствителните зони по течението на река Дунав

20.02.2003
Автор: БДЗП

Карта на чувствителните зони по течението на река Дунав

Проект "Заедно за Дунав"

Цел на Картата на чувствителните зони за биоразнообразието в Северозападна България и Югозападна Румъния е да подпомогне процесите на балансирано развитие на района, като предотврати потенциални конфликти между опазването на природата и икономическото развитие. 
 

Изтегли