Онлайн определител

ПОМАГАЛО ЗА ЛОВЕЦА: ПТИЦИ

02.12.2003
Автор: Петър Янков, Емил тодоров, Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов, Мариана Вълчева

Помагало за ловеца: птици

Природозащитна поредица – книга 21

Илюстрации: Виктор василев

София 2012

Помагалото е предназначено да улесни решаването на основен проблем пред ловеца, излязъл на лов за птици – бързото и сигурно разпознаване на дивеча. Затова акцентираме не само върху важността птицата да се разгледа внимателно преди вдигането на пушката, но и как определянето на вида да стане най-бързо. Ето защо описанията включват преди всичко тези белези, които ще ви позволят сигурно определяне за секунди - особено когато вече имате известен опит и сте си направили труда предварително да прегледате текстовете и илюстрациите или да ги „приложите” върху снимки или други илюстрации.

В пособието са включени общо 63 вида птици в четири основни групи, маркирани за улеснение с различни цветове: ловни видове (20), защитени видове сходни по външен вид с някои ловни (28), дневни грабливи птици (8) и видове с регулирано ползване (7). 

Всеки от видовете е представен с кратко описание с акценти на ключовите за различаване белези, които са показани и на рисунки на кацнала и на летяща птица, на мъжки и женски, на възрастен и млад индивид, както и когато има разлика в оперението на половете и на птиците от различна възраст. Под всеки вид са представени с ключовите отличителни белези и по-дребни рисунки на сродните видове, с които може да бъде сбъркан. 

Това не се отнася за грабливите и рибоядните птици, които по закон са забранени за отстрел. В тези групи са представени видовете, които най-често биват незаконно отстрелвани, включително и някои от най-застрашените в България видове, при които отстрелът продължава да бъде сериозен проблем.

Изтегли